Prof. Dr. Haşim Karpuz

Prof. Dr. Haşim Karpuz

Prof. Dr. Haşim Karpuz

A+A-

dsc5804.jpg

 

ÖZGEÇMİŞ

                                                                                                              

 1. Adı Soyadı: Prof. Dr. Haşim KARPUZ
 2. Doğum Tarihi: 05/02/1949
 3. Ünvanı:Profesör
 4. Öğrenim Durumu:
 5.   Akademik Unvanlar:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Prehistorya ve Arkeoloji

İstanbul Üniversitesi

1972

Y. Lisans

 Türk İslam Sanatları

Atatürk Üniversitesi

1978

Doktora

 Sanat Tarihi-Türk ve İslam Sanatları

Atatürk Üniversitesi

1980

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi :    1982          

Doçentlik Tarihi            :    1988                              

Profesörlük Tarihi        :    1994

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :
  1. Yüksek Lisans Tezleri:

Mualla Sezgin, Konya Sarayönü Başhüyük Köyü Kadın Kıyafetleri, Konya, 1987.

Mustafa Denktaş, İncesu’daki Türk Devri Yapıları, Konya, 1989.

E. Hülya Parsana, Bolvadin’de Türk Devri Yapıları, Konya, 1991.

Belzan Tavaslı, Konya’da Keçecilik Sanatı, Konya, 1992.

Mukaddes Elibol, Konya Müzelerinde ve Evlerinde Bulunan İşlik ve Şalvarlar, Konya, 1992.

Filiz Yüksel, Geleneksel Bayburt Evlerinin Mimari Özellikleri, Konya, 1992.

Celale İlker, Konya Evlerinde ve Müzelerinde Bulunan Kanaviç İşlemeler, Konya, 1992.

Fatma Koyuncu, Konya Müze ve Evlerinde Bulunan Oyalı Çember İşlemeleri, Konya, 1992.

Şerife Küçükosmanoğlu, Konya Müzelerinde ve Evlerinde Bulunan Cepkenler, Konya, 1992.

Miyase Çağdaş, Konya Müzelerinde ve Evlerinde Bulunan 19. ve 20. Yy. Ceket ve Hırkaları, Konya, 1992.

Gülseren Karakap, Karaman Evleri, Konya, 1992.

Ahmet Ekmekçioğlu, Taşkale, Kızıllar Halıları, Konya, 1992.

Nurettin Özkan, Karaman Taşkale’de Geleneksel Mimari, Konya, 1992.

Osman Eravşar, Ürgüp ve Çevresindeki Türk-İslam Devri Yapıları, Konya, 1993.

H. İbrahim Kunt, Konya Selçuklu Portallerinde Geometrik ve Mukarnas Tezyinat, Konya, 1998.

İlham Ahmedov, Çağdaş Azerbaycan Resmi İle Halk Müziğinin İlişkisi, Konya, 2000.

Erkan Aygör, 20. Yüzyıl İlk Yarısı Konya Evlerinde Cephe ve Demir Parmaklıklar, Konya, 2005.

Mustafa Bulut, Sivas’taki Geç Dönem Osmanlı Kamu Yapıları, Konya, 2005.

İnayet Aydın, Doğanhisar Evleri, Konya, 2006.

Seval Günlük, Konya İç Kalesine Ait Ortaçağ Buluntuları, Konya, 2006.

Abdullah Saat, İstanbul Selatin Camilerindeki Vaaz Kürsüleri, Konya, 2008.

Muzaffer Yılmaz, Aydın İli Merkezindeki Tarihi Su Yapıları, Konya, 2009.

İzlem Emiroğlu, Konya’da Hamam Kültürü ve Kullanım Eşyaları, Konya, 2009.

Ayşe Durdu, Giresun’da Yayla Kültürü ve Geleneksel Yayla Evleri, Konya, 2011.

Nesil Erol, Kandıra’da Halk Mimarisi, 2014.

Coşkun Özdemir, Fransız Milli Kütüphanesinde Bulunan (Turc-127) Safarnama El Yazmasının Minyatürleri, 2014.

Hasan Yavuz, Ankara Evlerinde Kalemişi Süslemeler, 2014.

Mert Kocaman, Niğde'nin Geç Dönem Osmanlı Kiliseleri,Konya,2016

Emine Kaçar, Akşehir Eski Evlerinde Cephe Düzenlemesi,Konya,2016

Şerife Gökbaş, Arşiv belgelerine göre Konya'daki Selçuklu cami ve medreselerinin tamir ve onarımları, Konya,2019

Ahmet Batuhan Şener, Konyada Türk halılarının yeniden kullanım konusunda bir araştırma, Konya 2019

  1. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Mustafa Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su Yapıları, Konya, 1994.

Osman Kunduracı, Batı Toroslarda Bulunan Geleneksel Konutlar, Konya, 1995.

Alaybey Karoğlu, Batılı Anlamda Türk Resminde Yerellik, Konya, 1995.

Osman Eravşar, Ortaçağda kayseri Kent Dokusunun Gelişimi, Konya, 1998.

Saim Cirtil, Eretna Beyliği Mimarisi, Konya, 2001.

Emine Nas, Günümüz Konya’sında Yaşayan El Sanatları, Konya, 2005.

Fatih Özkafa, İstanbul Selatin Camilerinin Kuşak Yazışları, Konya, 2008.

Muzaffer Yılmaz, Aydın’da Cumhuriyet Devri Mimarisi, Konya, 2008.

İ. Mete Mimiroğlu, Konya’da Bizans Dönemi Mimarisi, Konya, 2014 (2. Danışman)

Alzahraa Behzad Mousa Elsayed Alı Ismaeel, Anadolu Selçuklu ile Memlûklu (Kahire) türbelerinin karşılaştırılması, Konya,2017

Fatma Esra Güleç, Japon Halk Mimarisinde Ev (Minka) 18 Ekim 2018

 

 1. YAYINLAR
  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

 • “Serander ve Loft: Türk ve Norveç Halk Mimarisinde Eş Değerli İki Yapı, ODTÜ Mimarlık Dergisi, Cilt:19, Sayı: l-2, Ankara, 2003, s.71-82.

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

 • “Doğu Karadeniz' de Yaylacılık ve Yayla Evleri”, Uluslararası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, 26-28 Ekim 1984-Türk Halk Edebiyatında ve Folklorunda Yeni Görüşler, Ankara.1985,s.318-327.
 • “Trabzon''daki Nemlizade Konağında Yer Alan Kütahya Çinileri”, I. Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi, 6-11 Temmuz 1986, Kütahya-Trabzon, Sayı:6, Ankara, 1993-s.62-67 .
 • “Türk Halk Mimarisinde Ahşap Yığma (Çantı) Yapılar”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 22-28 Haziran, 1985, İzmir, (Ankara, 1987), s. 165-181.
 • “Erzurum Şehrinin Tarihi Dokusu ve Türk-İslam Yapılarının Çevre Düzenlemeleri”, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 23-28 Eylül 1985, İstanbul, Sunulan Bildirileri, Selçuk Dergisi, Sayı: 2, Konya, 1988, s. 171-191.
 • “Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Ahşap Camiler”, 8.Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi, 26 Eylül -1 Ekim 1987 Kahire, Sanat Tarihi Araştırmaları,  Sayı:4, İstanbul, 1989, s.37-45.
 • “Trabzon'un Çaykara İlçesinin Köylerinde Bulunan Bazı Camiler”, VI. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 19-25 Eylül 1988, İstanbul, Vakıflar Dergisi, Sayı:21, İstanbul, 1990, s.281-299.
 • “Sürmene Bıçakçılığı ve Bugünü”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Cilt: V, Ankara, 1992, s. l17-132.
 • “Nasreddin Hoca' ya Atfedilen Evler”, Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Konya, 1992, s.45-72.
 • “Yok Olan Bir Sanat Eserimiz: Of Ağaçlı Cami”, 9-Milletlerarası Türk sanatları Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül 1992, Sunulan bildiri, Ankara, 1995, s.341-352.
 • “Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırma Merkezi Fotoğraf Arşivi” V-Milletlerarası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Bildirileri, Konya 25-26 Nisan 1995,  Konya, 1996, s.101-114.
 • “Yalvaç' ta Sivil Mimarlık Örnekleri”, I. Uluslar arası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Yalvaç 2-4 Temmuz 1997, Sunulan Bildiri, İzmir, 1999, s.213-232.
 • “Türk Kültürü ve Müzelerimiz”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-7 Kasım 1997 Ankara), II. Cilt, Ankara, 2000, s.45-50.
 • “Çumra'da Halk Mimarisi”, I.  Uluslararası Çatalhöyükten Günümüze Çumra Kongresi, Konya, 2000, s.45-70.
 • “Konya'nın Selçuklu Kent Dokusu ve Son Yıllarda Yok Olan Anıtları”, I. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri, Cilt: II, Konya, 2001, s.1-10.
 • “Trabzon Köy Evi Müzesi”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih Dil Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Cilt: 1, Trabzon, 2002, s.797-810.
 • “ Konya Halk Mimarisin de Su Yapıları”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep, 26-30 Haziran 2006.
 • “Orta Çağ Arkeolojisinde Yüzey Araştırması”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Gönül Öney'e Armağan, İzmir, 2002, s.363-370.
 • “ Doğu Karadeniz'de Halk Teknolojisi”,( M. Reşat Sümerkan ile), III. Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon Türkocağı, 16-20 Mayıs 2006, Trabzon.
 • “Konya Halk Mimarisinde Su Yapıları”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Mimarisi, 27 Haziran-1 Temmuz 2006, Gaziantep.
 • “Yalvaçta Mahalle Fırınları”, ( B. Ürekli ile Birlikte ), VIII. Uluslararası Türk Folklor Kongresi, İzmir, 21-23 Kasım 2011.
 • “Trabzon’da İlk Anıt Fotoğrafları ve Değeri” 14. International Congresss of Turkish Art, Abstracts, Paris, 19-21 Eylül 2011, s. 40.
 • “Hatunsaray ve Çevresindeki Türk Devri Yapıları”, I. Uluslararası Hatunsaray (Lystra ve Çevresi Tarih Kültür ve Turizm Sempozyumu Bildiriler), 2-4 Ekim 2011, Konya, 2012, s. 221-238.
 • “Evliya Çelebinin Ziyaret Ettiği Mevlevihaneler”, Uluslararası Mevlana Sempozyumu, (8-12 Mayıs 2007), C.2, İstanbul,2010, s.587-608.
 • “G. Bergren ve Konya’nın İlk Fotoğraf Albümleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi – Prof. Dr. Hamza Gündoğdu Armağanı, Cilt: 6, Sayı: 25, 2014, s.283-291.
 • “The Arehitectural Characteristics of Traditional Houses in Konya and their conservation problems”, The Otoman House, Papers from the Amasya symposium, 24-27 September 1996, Hertford, 1998, p. l16-124.
 • “Historical Environment of Konya”, Enviromental Quality and Environmental Engineering in The Middle East Region, Konya, 1998, p.772-778.
 • “ Trabzon ve İlçelerindeki Osmanlı Camileri İçin Bir Tipoloji Denemesi” ( Hamiyet Özen ile birlikte), 17. CIEPO Kongresi, 18-23, Eylül 2006, Trabzon.

   

 

 

 

  1. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
    
 • “Biyografi”, Günümüz Türkiye'sin de Kim Kimdir Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, s.373.

 

 

7.3.1.Ulusal Kitaplar

 • Erzurum'da Türk İslam Yapıları, Ankara,1976.
 • Türk-İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara,1984, (Düzeltilmiş 2.Baskı Ankara,1993).
 • Erzurum Evleri, Ankara, 1989(küçük boy).
 • Şebinkarahisar, Ankara, 1989.
 • Trabzon, Ankara, 1990.
 • Rize, Ankara, 1992.
 • Eski Kartpostallarla Konya (A.S. Odabaşı ve A. Efe ile birlikte), Konya, 1996.
 • Fotoğraflarla Geçmişte Konya, İstanbul, 1996.
 • Bir Zamanlar Konya Fotoğraf Albümü,(A.Kuş, İ.Dıvarcı, F. Şimşek ile birlikte), Konya, 2007.
 • Anadolu Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü, (A.Kuş, İ.Dıvarcı, F. Şimşek ile birlikte), İstanbul, 2008.
 • Konya Fotoğraf Tarihi, Konya, 2008.
 • Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2009.
 • Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya, Cilt: I,II, III, Türk Tarih Kurumu, 2009.
 • Karpuz, H.-Karpuz, E., Konya’da 40 El Sanatı, Konya, 2018

      -     Sevgi ve Sabır Abideleri Doğu Karadeniz Camilerinde Süslemeler İstanbul,2017

      -     Uzluk Ailesi Armağanı(Editör), Konya,2017

      -    Trabzon Merkez ve İlçelerinde önemli Tarihi Eserler,Ankara,TTK,2018

      -    Rize Camilerinde Mimari Süsleme, İstanbul,2019

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • “Çamuşlu' da Yontma Taş Çağı Kaya Resimleri”, Bilim ve Teknik, Sayı: 112, Ankara, 1977, s.1-5.
 • “Giresun' un Espiye İlçesine Bağlı Tekke Köyündeki Gülbahar Hatun -Hacı Abdullah Zaviyesine Bağlı Yapılar”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XV, Ankara, 1982, s.l17-126.
 • “Trabzon' da Yok Olan Türk Devri Eserleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 12, İstanbul, 1983, s. 95-116.
 • “Hınıs''ta Bulunan Transkafkas Tipi Boyalı Bir Çömlek”, Türk Arkeoloji Dergisi,

Sayı: XXVI, Ankara, 1983, s.79-91.

 • “Erzurum Evlerinin Yapı Gelenekleri, Ustaları ve Erzurum Evleri ile İlgili Mahalli Terimler”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları Yıllığı 1984, İstanbul, 1984, s.188-189.
 • “Etnoğrafik Eserlerin Müzelere Kazandırılması ve Açık Hava Müzelerinin Kurulması”, Milli Kültür, Sayı: 47, Ankara, 1984, s.80-82.
 • “Doğu Karadeniz El sanatlarından Örnekler”, Halk Kültürü, Sayı:3, İstanbul, 1984, s.45-54.
 •  “Akçaabat Dağ Köyleri Çocuk Oyunları”, Türk Folkloru Araştırmaları, Sayı:363, İstanbul, 1979, s.8788-8789.
 • “Erzurum'un Tahkimatı ve Tabyaları”, Türk kültürü, Sayı: 209-210, 1980, s.148-158.
 • “Doğu Karadeniz Yöre Müzesi Kurulmalı”(A.Sevim ile), Arkeoloji ve Sanat, Sayı: 8-9, İstanbul, 1980, s.14-16.
 • “Trabzon Bilmeceleri” Türk Folkloru, Sayı:5, İstanbul, 1980, s.14-15.
 • “Osmanlı Döneminde Erzurum Kentinin Yer Altı Suları ve Çeşmeleri” İTÜ MTRE Belleteni, Sayı: 11-12, İstanbul, 1980, s.26-32.
 • “Erzurum Ahmediye Medresesinin Cephesi Üzerine” İTÜ MTRE Belleteni,
  Sayı: 11-12, İstanbul, 1980, s.42-45.
 • “Trabzon Evleri” Bilim Birlik Başarı, Sayı:23, İzmir, 1981, s. 13-17.
 • “Trabzon Atatürk Müzesi” Bilim Birlik Başarı, Sayı:31, İzmir, 1981, s. 18-22.
 • “Sümerkan, M. Reşat, Halk Dilinde Mimarlık-Doğu Karadeniz, K.T.Ü. Mimarlık Bülteni”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, Sayı: 6, Trabzon, 1981, s.1-50.
 • “Trabzon Köy Evlerinin Bölmeleri” Türk Folklor Araştırmaları 1981/2, Ankara, 1982, s.37-48.
 • “Tarihçi Yazar Mahmud Goloğlu” Türk Kültürü, Sayı: 236, Ankara,1982, s.893-895.
 • “Mimar Sinan ve Eserleri”, Konya Ticaret Odası Dergisi, Sayı:50, Konya, 1982, s.21-24.
 • ”Horuluoğlu, Ş., Trabzon ve Çevresine Özgü Yemekler Akçabat, 1983” Türk Kültürü, İstanbul, 1984, s.632.,
 • “Horuluoğlu, Ş., Trabzon ve Çevresinin Tarihi Eserleri Ankara, 1983” Türk Kültürü, Sayı:257, Ankara,1984 s.603-604.
 • “Köy Müzelerini veya Açık Hava Müzelerini Nasıl Kurmalıyız?” Türk Folkloru, Sayı: 61, İstanbul, 1984, s.27.
 • “Oslo Etnografya Müzesi” Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985, İstanbul, 1985, s.124-134.
 • Konya, Türk Halk Edebiyatında ve Folklorunda Yeni Görüşler, Ankara, 1985, s. 318-327.
 • “Prof. Naci Yüngül” Türk Kültürü, Sayı: 269,1985, s.615-617.
 • “Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümünde Folklor ve Etnografya İle İlgili Yapılan Öğrenci Tezleri” Türk Folkloru, Sayı:79, İstanbul, 1986, s.24-25.
 • “Taşınan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi” Halk Kültürü, Sayı: 1985/3-4, İstanbul, 1986, s.127-133.
 • “Doğu Karadeniz Bölgesinde Ahşap Kap Yapımı” Türk Folkloru Belleteni, 1986/1, İstanbul, 1986, s.183-198.
 •  “Fotoğrafta Komposizyon” S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı:4, Konya, 1987, s.95-100.
 • “Erzurum’da ki Seyfullah Efendi Konağı”, Remzi Oğuz Arık Armağanı, Ankara, 1987, s.215-229.
 • “Müzeler ve Araştırma,” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 49, İstanbul, 1987, s.193-118.
 • “Trabzon ve Mahmut Galoglu”, Trabzon 87 Kültür ve Sanat Yıllığı, İstanbul, 1987, s.439-440.
 • “Trabzon''da Türk Devri Hamamları”, Trabzon 88-89 Kültür Sanat Yıllığı, Sayı:2, İstanbul, 1989, s. 109-135.
 • “Konya' da Kültürü, Turizmi, El sanatları ve Ekonomisi İle Sarayönü Sergisi Açıldı”, Türk Folkloru, Sayı:60, İstanbul, 1989, s.7-8.
 • “Eskişehir Evlerinin Mimari Özellikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:65, İstanbul, 1990, s.161-169.
 • “Şehirlerimizdeki Geleneksel Konutlar”, Türkiye Aile Yıllığı 1990, Ankara, 1990, s.214-220.
 • “M., Bilgin, Sürmene Tarihi, İstanbul, 1990”, Türk Kültürü, Sayı:335, Ankara, 1990, s.185-187.
 • “Hamam”, Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt:3, Ankara, 1991, s.985-986.
 • “Konak Hamamı”, Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt:2, Ankara, 1991, s.473-482.
  “Geleneksel Ev”,Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt:2, Ankara, 1991 s.471-482.
 • “Of İlçesinde Ağaçlı Cami”, Lale, Sayı:8, İstanbul, 1992, s.20-24.
 • “Yüksel, M., “Trabzon'da Türk-İslam Eserleri ve Kitabeleri”, Cilt:I-II-III İstanbul, 1991”, Türk Kültürü, Sayı:350, Ankara, 1992, s.62-63.
 • “Prof. Dr. Yılmaz Önge”, Türk Kültürü, Sayı:350, Ankara, 1992, s.49-53.
 • “Prof, Dr. Yılmaz Önge”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1992, s.146-148.
 • “Trabzon''da Türk Devri Yapıları”, Kültür ve Sanat, Sayı: 18, Ankara, 1993, s.15-19.
 • “Geleneksel Trabzon Evleri”, Kültür ve Sanat, Sayı:18, Ankara, 1993, s.19-23.
 • “Rize Çayeli Ormancık Köyü Cami”, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya, 1993, s.253-262.
 • “Konya Dokuzun Hanı''nda Yapılan Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Armağanı, İstanbul, 1993, s. 141 -149.
 • “Prof. Dr. Yılmaz Önge”, S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı: I, Konya, 1993, s.53-61.
 • “Yeri Yaylası ve Yeri Köyü Cami”, Trabzon, Ankara, 1993, s.92-98.
 • “Trabzon''da Yok Olan Bazı Türk Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXIII, Ankara, 1994, s.145-160.
 • “Konya Geçmişin İzleri Yol Edilmiş Bir Başkent”, Yedi İklim, Cilt:8, Sayı:57, İstanbul, 1994, s.82-86.
 • “Trabzon' da Yayla Kültürü”, Trabzon, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 1996, s. 133-140.
 • “Trabzon El Sanatlarından Bazıları”, Trabzon, Ankara, 1996, s. 140-141.
 • “Trabzon İl Merkezi ve İlçelerinde Önemli Tarihi Yapılar”, Trabzon, İstanbul, 1996, s.103-133.
 • “Yalvaç''ın Hayatlı Evleri”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 14, İstanbul, 1996, s.46-48.
 • “Kartpostallarla Adım -Adım Konya”, (A. Sefa Odabaşı ile), Tarih ve Toplum,  Sayı:14, Konya, 1996, s.98-104.
 • “Nasreddin Hoca Türbesi”, Nasreddin Hoca' ya Armağan, İstanbul, 1996, s. 193-204.
 • “Kartpostallarla Konya Alaeddin Cami”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 10, İstanbul, 1996, s. 34.
 • “Norveç Açık Hava Halk Müzesi”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XX, Ankara, 1997, s. 115-129.
 • “Geleneksel Türk Evi”,Thema Larousse, Cilt.6, İstanbul, 1994, s.290-291.
 • “Konya' nın İlk Fotoğrafçısı ve Fotoğrafhanesi”, (A. Sefa Odabaşı ile), Tarih ve Toplum, Sayı:167, İstanbul,1997,s.35-41.
 • “Konya Kurulu Notları”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 33, İstanbul, 1998, s.78-79.
 • “Konya Medreseleri”, Sanatsal Mozaik, Sayı: 33, İstanbul, 1998, s.52-59.
 • “Rize'nin Yakın Tarihine Dair Mehmet Fahri Mete'nin Anıları”, Tarih ve Toplum, Sayı:191, İst,1999, s.32-37.
 • “Konya'da ki Tarihi Eserlerin Durumları, Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri”, İpek Yolu Konya II, Konya, 1999, s.143-147.
 • “F. Sarre ve Küçük Asya Seyahati”, (A. Öztürk ile), İpek yolu Konya II,  Konya, 1999, s.91.
 • “Bir Osmanlı Yerleşmesi Konya Sille'de Mimarlık”, Türk Yurdu, Cilt: 19-20, Sayı: 148-149, Ankara, 2000, s.45-50.
 • “Yunanistan, Batı Trakya Günlüğü”, İpek yolu, Sayı:66, Konya, 2001, s.42-48.
 • “Konya Karaman Evlerinin Koruma Sorunları”, Taç Vakfı’nın 25 Yılı, İstanbul, 2001, s.265-273.
 • “Konya'da Halk Mimarisi”, Erdem Türk Halk Kültürü Özel Sayısı, Cilt: 13, Sayı:38, Ankara, 2002, s.223-233
 • “İpek Yolu Notları”, Yeni İpek Yolu, Cilt: 16, İstanbul, 2002, s.231-335.
 • “Sakız Adasındaki Kaptan-ı Derya Melek Mehmet Paşa Çeşmesi”, Anadolu Araştırmaları, XVII, İstanbul, 2002, s.321-335.
 • “İslam Öncesi Türk Sanatının İslami Döneme Etkisi, Türkler, Cilt: 6, Ankara, 2002, s.39-42.
 • “S. Üniversitesi Fen Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Tarafından Konya' da Yapılan Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” (Ali Baş'la Birlikte), İpek Yolu Konya IV, Konya, 2002, s. 191 -200.
 • “S. Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SUSAM) Uzluk Arşivinin Mevlevilik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi”, Doğumunun 100. Yıl Dönümü Anısına Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk Armağanı, Konya 2002, s. 105-109.
 • “Kaluyan-el Konevi”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt:24, İstanbul, 2001, s. 269.
 • “Konya'nın Tarihsel Kimliği ve Tarihsel Sorunları”, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, Ankara, 2002, s.205-224.
 • “Konya'da Köy Odalarının Kültür ve Sanat Değeri”, Emin Bilgiç Hatıra Kitabı, İstanbul, 2000, s.319-361.
 • “Eski Türk Evleri”, Karaman Tarih Kültür Sanat, Karaman, 2000, s.247-277.
 • “S. Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezine Feridun Nafiz Uzluk Arşivi”, Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı: 1, İstanbul, 2003, s.74-77.
 • “Son 25 Yılda Konya'da Basılan, Tarih, Kültür ve Sanat Konulu Kitaplar”, Yeni İpek Yolu Konya Özel sayısı VI, Konya, 2003, s.249-258.
 • “Akçaabat'ın Tarihi Eserlerine Toplu Bakış”, Akçaabat Kitabı, İstanbul, 2003, s. 15-24.
 • “Araştırmacı yazar A. Sefa Odabaşı”, Yeni İpek Yolu, yıl: 18, Sayı.204, Konya, 2005, s.46-48.
 • “Ilgın Karaköy Etnoğrafyası Üzerine Bir Araştırma”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı- Makaleler, İstanbul, 2005, s.286-303.
 • “ Mevlevihanelerin Türk Mimarisindeki Yeri”, ( Kuş, Ahmet- Dıvarcı, İbrahim Şimşek Feyzi) Türkiye Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü, İstanbul, 2005, s.11-24.
 • “Anadolu Türk Evinde Mutfak”( (E. Karpuzla Birlikte),Yemek Kitabı, İstanbul Kitabevi Yayını, 2003, s.338-415.
 • “Konya'da  Mevlana  Külliyesinde  Tekkeye  Ait  Eserlerin  Sergilendiği Müze: Mevlana Külliyesi”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Cilt:29,Ankara,2004,s.449-451.
 • “Ahmet Sefa Odabaşı”, Yedi İklim, Sayı: 171, İstanbul, 2004, s.70-71.
 • “Konyalı Yerel Tarihçi A. Sefa Odabaşı”, Toplumsal Tarih, Sayı: 128, 2004, s.108-1098.
 • “Konya'da Fotoğrafın Gelişme Yılları, 1930-1980”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VIII, Konya, 2005.
 • “Konya Çeşmeleri Üzerinde Bir Tipoloji Denemesi” (O. Nuri Dülgerler ile birlikte), Beyhan Karamağaralı Armağanı, Ankara, 2006.
 • “İlk Fotoğraf ve Kartpostallardaki Konya Şehri”, Konya Kitabı IX, Konya, 2006, s.265-272.
 • “ Can Evlerine Yolculuk- Rumeli- Yunanistan Mevlevihaneleri”, Yeni İpek Yolu, Sayı: 226, Konya, 2006, s. 40-43.
 • “Konya Mevlana Dergâhının Mimarisi”, ( Yakup Şafak ile), İpek Yolu, Sayı: 224, Konya, 2006, s.54-56.
 • “ Konya' da Fotoğrafın Gelişme Yılları”, Konya Kitabı VIII, Konya, 2006, s.207-232.
 • “ İlk Fotoğraf ve Kartpostallardaki Konya Şehri”, İpek Yolu Konya Kitabı IX, Konya, 2006, s.265-272.
 • “Konya'da Mevlevilerce İnşa Edilen Bazı Mevlevihaneler”, Konya Kitabı X, Konya, 2007, s.437-446.
 • “Konya Kızılören Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s.89-104.
 • “Bir Başkentin Tarih ve Kültür Mirası”, Hayat Ağacı, Sayı:12, Sivas, 2008, s.86-93.
 • “Cumhuriyet Dönemi'nde Konya Heykel Sanatı”, Konya Kitabı XI, Konya, 2008, s.301-314.
 • “Konya- Kızılören Tarihi Yapılar Üzerine Bir Araştırma” (T.Bozkurt, İ.M.Mimiroğlu ile Birlikte), Uluçam Armağanı, Ankara 2008, s. 157-176.
 • “Konya ve Çevresindeki Selçuklu ve Kramanoğlu Medreseleri”(O.N. Dülgerler ile Birlikte), Selçuklu' dan Osmanlı' ya Bilim, Düşünce ve Sanat, Prof. Dr. Mikail Bayram Armağanı, Konya, 2009.
 • “Doğu Karadeniz Bölgesi Halk Mimarisinden Örnekler”, Süleyman Kazmaz' a Armağan, Ankara, 2009, 183-189.
 • “Atatürk ve Sanat”, Türk İnkılabına Bakışlar, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Ankara, 2009.
 • “Portre,“Dr. Turgut Teberdar”, Türk Yurdu, Cilt:29, Sayı:258, Ankara, 2009, s.58-59.
 • “Anadolu Selçuklu Sanatı Literatürü”, Literatür Dergisi, C.7, S.14, İstanbul, 2009, s.51-66.
 • “Çocuk Yılında: Akçaabat Dağ Köyleri Çocuk Oyunları”, Akçaabat Yazıları II., İstanbul, 2010,s. 145-150.
 • “Taşocağı Köyü Türkülerinde İnsan ve Mekan”, Akçaabat Yazıları II., İstanbul, 2010, s. 151- 164.
 • Türk Evi”, Türk Yurdu, Sayı: 290, Ankara, 2011, s.55-63.
 • “Konya ve Çevresinde Geleneksel Yayık Tipler”, ( B. Ürekli ile Birlikte ), Müjgân Üçer’e Armağan, İstanbul, 2011, s.169-179.
 •  “Trabzon’da İlk Anıt Fotoğraflarının Değeri”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı:18, Trabzon,2015,s. 113-130.
 •  “Trabzon’da Anıtlarla İlgili Koruma ve Belgeleme Çalışmaları”, Trabzon Armağanı, 550 Yılında Fetih ve Fatih, Ankara, 2012, s.451-464.
 • “Konya Anıtlarına Ait 1949 Yılında Hazırlanmış Öztartan-Odabaşı Fotoğraf Albümü, Stratonikeia’dan Lagina’ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı, İstanbul, 2013, s. 375- 385.
 • Karpuz, H., Bozkurt Tolga, “Ilgın Beykonak’ta Halk Mimarisi”, Levent Zoroğlu Hatıra Kitabı, İstanbul, 2013, s. 345-361.
 • “Kadınhanı’nda Halk Mimarisi”, Prof. Dr. Hakkı Önkal Armağanı, İzmir, 2013, s.131-148.
 • “Köy Evi Mimarisi”, Trabzon, Sayı: 5, İstanbul, 2013, s.40-42.
 • “Ahi Zaviyelerinden Örnekler”, Konya Kitabı, S.14, Konya, 2013, s.57-66.
 • “Anadolu’nun ilk fotoğrafhanesi, Konya Hasan Behçet’in Fotoğrafhanesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları, Konya, 2013.
 • “Anadolu’nun”, İlk Fotoğrafhanesi, Konya Foto Behçet’in Tarihi”, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 1, İzmir, 2013, s. 132-144.

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • “Erzurum Kümbet Köyünde Yer Alan İki Yapı”, VII. Milli Türkoloji Kongresi, 15-21 Eylül 1976 İstanbul, Sunulan Bildiri, Vakıflar Dergisi, Sayı:20, Ankara, 1988, s.5-12.
 • “Şebinkarahisar' da ki Türk Devri Yapıları”, I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, 13-17 Ekim 1986, Samsun, 1988, s.325-334.
 • “Sahip Ata'nın Yaptırdığı İshaklı (Sultandağı) Han”, 3. Selçuklu Semineri, 10-11 Şubat 1989 Antalya, Antalya, 1989, s.82-90.
 • Türk Ailesinin Yaşadığı Geleneksel Konutlar”, I. Aile Şurası Bildirileri, Ankara, 1990, s.79-82.
 • “Eski Eser ve Anıtların Korunmasında Halkın Eğitimi” Türkiye' de Eski Eser Kaçakçılığı, Tahribatı ve Korunması Sempozyumu Bildirileri (30 Ocak - 2 Şubat 1989, Ankara) DTCF Dergisi, C: XXXIV, Sayı: 1-2, Ankara, 1990, s.405-408.
 • “Gümüşhane Evlerinin Mimari Özellikleri”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara, 1990, s.155-183.
 • “Trabzon Evlerinin Mimari Özellikleri”, Türk Halk Mimarisi Sempozyum Bildirileri, Ankara, 1991, s. 115-135.
 • “Karaman’daki Eski Türk Evleri”, Türk Halk Kültürünü Araştırmaları 1992,  Ankara, 1992, s.55-78.
 • “Konya Dokuzun Hanı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 1992”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 1993 Ankara, Sunulan Bildiri, s.565-577.
 • “Erzurum ve Çevresindeki Bazı Selçuklu Kaleleri”, I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993, s. 157-170.
 • “Eski Antalya Evlerinde Süsleme”, IV. Selçuklu Semineri, 13-14 Mart 1993, s,50-61.
 • “Konya Alaeddin Cami ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda Alınan Kararlar ve Metinleri”, XIII. Vakıf Haftası, Ankara, 1996, s.219-234.
 • “Konya Yakınlarında Bulunan Selçuklu Kervansaraylarının Koruma Problemleri”, 5. Antalya Selçuklu Semineri, Antalya 8-9 Aralık 1995, Antalya, 1998, s.47-58.
 • “Konya' da Selçuklu ve Karamanoğlu ve Osmanlı Medreseleri”, Konya' nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999, s.61-80.
 • “Müze Personeli ve Uzmanlarının Eğitimi”, (O., Eravşar ile) 4. Müzecilik Semineri Bildirileri, İstanbul, 1999, s.43-46.
 • “Osmanlı'da Konut Mimarisi Konya Örneği”, Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, 28-30 Mayıs 1999 Sunulan bildiri, İstanbul, 2000, s.391-401. “Karapınar Çevresindeki Türk Devri Yapılarına Toplu Bir Bakış”, TBMM''nin Açılışının 80. Yıl Dönümü Karapınar Sempozyumu, Konya, 2001, s.87-112.
 • “Konya'da Selçuklu ve Osmanlı Tarikat Yapıları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyum Bildirileri, Kayseri, 2002, s.457-458.
 • “Dünyada ve Türkiye'de Halk Bilim Müzeciliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Türkiye'de Halk Bilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, Ankara, 2003, s. 180-186.
 • “ Konya Hocacihan Köyünde Bulunan Bazı Ortaçağ Yapıları”, X. Ortaçağ- Türk Dünyası Kazı Sonuçları, Prof.Dr. H. Örcün Barışta''ya Armağan, 3-4 Mayıs 2006, Ankara.
 • “Konya Kadınhan’ın da ki Vakıf Camileri”, Vakıf Medeniyeti Sempozyum Kitabı, Ankara, 2003, s.201-222.
 • “Konya'da ki Osmanlı Camilerinin Mimari Özellikleri ve Plan Tipleri”, (O. N. Dülgerler ile), XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara,14-19 Eylül 2006.
 • “Rize Açık Hava Müzesi”, 1. Rize Sempozyumu 16-20 Kasım 2006 Rize (Hamiyet Özenle birlikte), İstanbul, 2006, s. 29-33.
 • “Konya-Akören Orhaniye Köyü Yüzey Araştırması”, XII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Çanakkale, 2008, (Bildiri Sunumu).
 • “Çumra'da ki Türk Devri Yapılarına Toplu Bakış”, II Çumra Sempozyumu, Konya, 2008 (Sunulan bildiri).
 • “Doğu Karadeniz'' de Müzecilik, Müzeler ve Sorunları” (Ayşe Sevim ile Birlikte), 3-15 Ekim 2008 Giresun Sempozyumu (Sunulan bildiri).
 • “Anadolu Selçuklu uygarlığı, Şehirler-Yapılar ve Beklentiler”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu Bildiriler, Konya, 2009, s.19-24.
 • “Anadolu Selçuklu Yapılarında Çift Başlı Kartal”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu Bildiriler, Konya, 2009, s.25-40.
 • “Konya Hamamları”, Su Medeniyeti Sempozyumu, Konya, 2009, s. 392-404.
 • “Konya Halk Mimarisinde Su Yapıları”, Su Medeniyeti Sempozyumu, Konya 2009, s.546.
 • “Konya ve Akşehir Çarşılarının Tarihi Gelişim ve Koruma Sorunları”, Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü ve Çarşıları Sempozyumu, İstanbul, 2010, s. 115-125.
 • “Trabzon Halk Kültürü Müzesi: Teşebbüsler-Tespitler”, Trabzon Yöresi Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müzelenmesi Çalıştayı Bildiriler, Trabzon, 2013, s.7-12.
 • “Trabzon ve Çevresinde Halk Teknolojisi”, (H.R. Sümerkan ile Birlikte) Trabzon Yöresi Halk Kültürünün ve Etnografyasının Derlenmesi ve Müzelenmesi Çalıştayı Bildiriler, Trabzon, 2013, s.128-158.
 • Karpuz, H- Aygör, E., “Sille Evleri”, I. Ulusal Sille Sempozyumu, Konya 2014, s. 111-156.
 • “İç Anadolu Bölgesi Köy Odaları”, XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Cilt: I, Sivas, 2014, s. 455-471.
 • “Akçaabat Yayla Kültürü ve Yayla Evleri”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu Bildirileri, Trabzon, 2014, s. 415-426.
 • “Türkiye' de Bölge Açık Hava Müzelerini Kurma İmkânları” Folklor ve Açık Hava Müzelerini Kurma İmkânları, Sempozyumu Bildirileri, 13-15 Haziran 1985, Ankara, (Ankara, 1985), s.97-106.
 • “Balkanlardaki Mevlevihanelerden Günümüze Kalanlar”, Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu, 13-15 Aralık 2007, s.427-445.
 • “Mahmut Goloğlu’nun Otobiyografisi ve Bazı Hatıralar”, Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, Trabzon, 8-10 Mayıs, 2014.

 

 

  1. Diğer yayınlar
 • “Divriği üzerinde Notlar” Sivas Folkloru, Sayı: 61, Sivas, 1978, s. 15-18.
 • “Ferhat İle Şirin İçin Yeni Bir Mezar” Sivas Folkloru, Sayı:42, Sivas, 1976, s.21-22.
 • “Eski Erzincan'daki Anıtlar” Mengüceli, Sayı:5, Erzincan, 1979, s.5-8.
 • “Divriğin’ de Ev Mimarisi” Sivas Folkloru, Sayı:74, Sivas, 1979, s. 18.
 • “Erzurum Evlerinde Tandırevi” Köz, Sayı:6, Erzurum,1980, s.49-54.
 • “Tercan' da Mama Hatun' a Atfedilen Yapılar” Mengüceli, Sayı: 16, Erzincan, 1981, s. 18-21.
 • “Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloj-Sanat Tarihi Bölümü Fotoğraf Sergisi Broşürü”, Konya, 18-24 Mayıs 1987.
 • “Erzurum ve İsmail Gürcan Usta”, Mina, Sayı:9, 1989, s.34-35.
 • “Trabzon' un Sürmene İlçesinde Bulunan İki Cami” (Ş. Aydın'la), Sürmene, İstanbul, 1990, s.673-683.
 •  “Trabzon''daki Kethüda Zade -Hacı Emin Ağa Çeşmesi”, Trabzon, Ankara, 1990, s.281 -299.
 • “Türkiye' de İkinci Konut Olarak Yayla, Mezra ve Tatil Evleri”, (İ. Bakır ile), Başbakanlık Aile Araştırmaları Yıllığı 1991, Ankara, 1991, s.301-309.
 • “Konyalı, İ.H., Abideleri ve Kitabeleri ile Beyşehir Tarihi, Erzurum, 1991.
 • Göncer, S., Afyon İli Tarihi, Cilt II, Afyon 1991.
 • “Rize İl Merkezi ve İlçelerindeki Tarihi Eserler”, Rize, Ankara, 1997, s.80-108.
 • “El Sanatları ve El Sanatı Araştırmalarında Karşılaşılan Zorluklar”, El Sanatları Dergisi, Sayı: l, Konya, 1997, s.31-39.
 • “Konya Selçuklu Devri Yapıları”, Konya, İstanbul, 1998, s.26-41.
 • “Bir Konya Sevdalısı: A. Sefa Odabaşı”, Çalı, Sayı:19, Konya, 1998, s.6-8.
 • “Fotoğrafçı Abdullah Ektem''le Söyleşi”, Çalı, Konya, 1998, s.5-8.
 • “Konya' da Keçe Yapım Sanatı”, Yaşayan Konyalı Sanatçılar ve Eserleri, İzmir, 1998, s.78-79.
 • “Mimar Sinan’ ın Konya 'da ki Eserleri”, Kontur, Sayı:15, Ankara, 1998, s.4-6.
 • “Sille' de ki Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları”, 5000 Yıllık Kültür Vadisi “Sille” Panel ve Forumu, Ankara, 1999, s.10-14.
 • “Türk evi, Osmanlı Evi”, Osmanlı, Cilt: 10, Ankara, 1999, s.450-456.
 • “Konya'da 20. yy. Başlarında Bir Gezinti”, Geçmişten Günümüze Konya Kültürü, Konya, 199, s.
 • “Konya Halk Biliminin Usta Araştırmacısı Seyit Küçükbezirci”,Cönk, Konya, 1999, s.81-82.
 • “Konya Türk Tarih Kurumu Konya ve Karamandaki Kültür Varlıkları Envanteri”, Tarih ve Kültürüyle Konya, Cilt:5, Konya, 2000, s.33-34.
 • “İbrahim Zaman Sergisi”, Tarih ve Kültürüyle Konya, Cilt:5, Konya, 2000, s.113.
 • “Tarih içinde Meram”, Eskimeyen Meram, Konya, 2000, s. 1-6.
 • Mutfak Kültürümüzün Ocağı”, Konya Mutfak Kültürü, (A. Sefa Odabaşı), Konya, 2001, s.9-14.
 • “İbrahim Gündüz İçin”, Cönk (Konya Yazıları), Cilt:4, Konya, 2001, s.25.
 • “Gökyurt Korunmalı”, Konya Postası (Cönk), Konya, 26 Eylül 2001.
 • “Mevlana Dergahının Mimarisi”, Konya'dan Dünyaya Mevlana ve Mevlevilik, Konya, 2002, s.221-228.
 • “S. Üniversitesi ve Mevlana Araştırmaları”, Konya'dan Dünyaya Mevlana ve Mevlevilik, Konya, 2002, s.343-346.
 • “Konya Köy Odaları, Zamana Yenik Düşen Bir Yapı Türü”, Çalı Dergisi, Sayı:52, Konya, 2003, s.6.
 • “Konya'nın Tarihi Yapılarına Toplu Bakış”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, 2003, s.37-56.
 • “Konya Kent imajını Oluşturan Etkenler ve Kültür Varlıkları”, A. Sefa Odabaşı Konya İmajı Mekânlar-İnsanlar, Konya, 2003, s.7-17.
 • “Koski Su Medeniyet Müzesi”, Konya Kültürüne Hizmet Edenler, (Hazırlayan: M.Ali Uz), Konya, 2003, s.281-282. • “Konya'da Osmanlı Mimarisi”, Osmanlı Döneminde Konya, Konya, 2003, s.237-25.
 • “A. Nüshet Turgut' un Konya Evi Yazıları”, A. Nüshet Turgut Konya Evleri, Konya, 2003, s. 113-114.
 • “Trabzon Düz Köyde Tarihi Yapılar ve Halk Mimarisi”, Düzköy Kitabı,  Trabzon, 2004, s.31-41.
 • “Türkiye Mimarlar Odası Kongresi”, Merhaba Gazetesi (Akademik Sayfalar), Cilt:4, Sayı: 12, Konya, 2004, s.91.
 • “Sefa Bey, Hatıralarımız ve Vefatı”, Merhaba Gazetesi (Yazar A. Sefa Odabaşı) Özel Eki, Konya, 2004, s.56.
 • “Müze, Şehir ve toplum”, Merhaba Gazetesi (Akademik Sayfalar), Cilt:4, Sayı: 15, Konya, s.99.
 • “Hatıralarla Dr. Mehmet Önder Bey”, Merhaba Gazetesi (Akademik S.), Cilt:4, Sayı:20, Konya, 2004, s. 164.
 • “Karapınar Gezisi ”,Hâkimiyet Gazetesi, Konya, 2004, s.7.
 • “Gazete Projesinin Öyküsü S. Ü. Dergi ve Gazete Arşivi”, Anadolu Manşet Yalçın Dikilitaş''ın Hatırasına, Sayı:51, Konya, 2004, s.2-3.
 • “İnsan, Tabiat ve Anıtlar”, Merhaba G. (Akademik s.), Konya, 2004, s. l13-114.
 • “Yalçın  Dikilitaş  ve  Konya  Ansiklopedisine  Küçük  Bir  Katkı  (V.V. Gordlevski)”, Cönk, sayı:3, Konya, 2004, s.5.
 • “Kültür ve Sanatın Beşiği Konya”, Konya, Sayı:29, Konya, 2004, s.10-15.
 • “Celaleddin Kişmir' in Konya Ziyareti”, Bilgi Yolu, Sayı:6, Konya, 2005, s.52- 53.
 • “Bir Selçuklu Başkentinin Fotoğraf Albümü”, A.S. Merhaba Gazetesi, 16 Kasım 2005, s.319-321.
 • “Beylikler Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü”, A.S. Merhaba Gazetesi, 23 Kasım 2005, s.333-334.
 • “Prof. Dr. Haşim Karpuz''la Çalışmaları ve Erzurum Evleri Üzerine”, Erzurum Çağdaş Yaşam Rehberi, Sayı: 5, Erzurum, 2005, s.12-14.
 • “Cami, Toplum, Estetik”, A.S. Merhaba Gazetesi, 22 Haziran 2005, s.219-220.
 • “Konya Şehir Kitapları”, Merhaba, Akademik Sayfalar, 29 Kasım 2006, s.353.
 • “Şam ve Halep Mevlevihanelerinde”, Merhaba, Akademik Sayfalar, 13 Kasım 2006, s.379-380.
 • “Türkiye Dışındaki Osmanlı Mevlevihanelerine Toplu Bakış” Dünya Mevlevihaneleri, İstanbul, 2006, s.15-23.
 • “Erzurum”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ankara, 2006.
 • “Zaman, İnsanlar, Yapılar”, Akademik sayfalar, Cilt:8, Sayı:15, 30 Nisan 2008, s.241-243.
 • “Türkiye'de Selçuklu Yapıları Fotoğraf Albümü”, Anadolu Selçuklu Eserleri, İstanbul, 2008, s. 15-20.
 • “Biyografi Yazarı Olarak M. Ali Uz” Akademik sayfalar, Cilt:8, Sayı: 10, 26 Mart 2008, s. 157.
 • “Sadreddin Konevi Yapılar Topluluğu”, Akademik Sayfalar, Cilt:8, Sayı:25, 9 Temmuz 2008, s.403-404.
 • “Kültür, Çevre, Şehir ve Üniversite”, Akademik Sayfalar, Cilt:8, Sayı:35, 3 Aralık 2008, s. 592.
 • “Erzurum Kültür Mirası” Akademik Sayfalar, Cilt:8, Sayı:2, 30 Ocak 2008, s. 19-21.
 • “Konya'da Selçuklu Kültürü ve Yeni Yılda Beklentiler” Akademik Sayfalar, Cilt:8, Sayı:3, 6 Şubat 2008, s. 35-36.
 • “Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rûm- Kayseri''de Esnaf Manzaraları”, Akademik Sayfalar, Cilt: 9, Sayı:19, 27 Mayıs 2009, s. 297-298.
 • “Sanat Tarihi Çalışmaları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, C.1, Ankara, 2009, s.1311-1314.
 • “Atatürk ve Müzecilik”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, C.3, Ankara, 2009,s. 1332-1336.
 • “Mevlevihane İzlenimleri”, Mimaran, Yıl: 2, Sayı: 4, Konya, s. 17- 24.
 • “Havzan Mahallesi”, (O.N. Dülgerler ile Birlikte), Konya Semt ve Mahalleleri, Cilt: 1, Konya, 2013, s. 369-383.
 • “Şu Sillenin Sokakları Sekili”, Sille Aya Elenia Müzesi, İstanbul, 2014, s.140-155.
 • “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Taş Süslemenin Gelişmesi”, Geleneksel Mimarisinin Yaşayan İnsan Hazineleri (Editör: Özlem Karakul), Ankara, 2014, s. 89-94.

KONYA ANSİKLOPEDİSİ’NDE 1-9. SAYILARDA YAYINLANAN MADDELER

ABAOĞLUMEHMET TEVFİK BEY

ABDULLAH EFENDİ (CEVİZALTI ) MESCİDİ

ABDÜLVAHİD ÇELEBİ ÇEŞMESİ

AHMET FAKİH MANZUMESİ

AK SARNIÇ

AKBAŞ MAHALLESİ ÇEŞMESİ

AKÇA KONAK

AKÇEŞME

AKINCI MESCİDİ VE TÜRBESİ

AKSİNNE MESCİDİ

AKŞEHİR (HALK KÜLTÜRÜ)

AKŞEHİR NASREDDİN HOCA TÜRBESİ

AMBERREİS (ANBERREİS) CAMİİ

AMBERREİS (ANBERREİS) TÜRBESİ

ANA SULTAN SARNICI

ARAP SARNICI (HOCACİHAN)

ARAPLAR AK CAMİ

ATATÜRK HEYKELİ

AUGUSTUS OTELİ

AYABAKAN TÜRBESİ

AYAKKABI

AYANBEY CAMİ

AYANBEY ÇEŞMESİ

AYNÜDDEVLE

BABASULTAN ÇEŞMESİ

BAYRAKTAR EVİ

BEDREDDİN-İ TEBRİZÎ

BERGGREN, GUILLAUME

BİNEK TAŞI

HARMANPINAR BÜYÜK CAMİ

BULGUR TEKKE SOKAK ÇEŞMESİ

BUZLUKBAŞI SARNICI

CEMEL ALİ DEDE ZAVİYESİ

BULDUK DEDE ZAVİYESİ

İNSUYU ESKİ MESCİT

İNSUYU TEKKESİ

YAPALI TÜRBESİ

ÇAMAŞIRHANE

ÇELTİK MERKEZ CAMİİ

ÇIKMA

ÇINGIRAKLI SU KUYUSU

DARICI ÇEŞMESİ

ÇİFTLİKÖZÜ CAMİ-İ KEBİR

BÜYÜK HAN

DİBEKBAŞI SOKAĞI ÇEŞMESİ

DOĞANHİSAR-ULU CAMİ

BAŞKÖY CAMİİ

DEŞTİĞİN ULU CAMİ

KOÇAŞ CAMİİ

KUZUCU SULTAN CAMİİ VE TÜRBESİ

EĞLEK ÇEŞMESİ

DOLAP BATTAL ÇEŞMESİ

DOLAPLAR ÇEŞMESİ

EBU İSHAK KAZERUNİ ZAVİYESİ VE TÜRBESİ

IŞIKLAR KÖY ODASI

EMİRGAZİ SU KUYUSU

EMZİKLİ SEBİLLER

ERAVŞAR, OSMAN

ERDEMŞAH MESCİDİ

ACIKUYU CAMİİ

AĞALAR/BOYACI ALİ MESCİDİ

ATATÜRK ANITI

BELKAYA/ARISAMA CAMİİ

KUTÖREN CAMİİ

ŞEYH ŞİHABÜDDİN SÜHREVERDİ KÜLLİYESİ

ZENGEN ESKİ CAMİ

EVHADÜDDİN-İ KİRMANİ TÜRBESİ

EYİCE, SEMAVİ

FAHRÜNNİSA MESCİT, ZAVİYE VE TÜRBESİ

FOTOĞRAFÇILIK

GEMALMAZ ÇEŞMESİ

TÜRK DEVRİ YAPILARI

GÖMSE HANI

HACI HAMZA MESCİDİ

HAFIZIN HANI

İVRİZ KÖPRÜSÜ

HANAYBAŞI SARNICI

HATUNSARAY’DAKİ TÜRK DEVRİ YAPILARI

HAVA ŞEHİTLERİ ANITI

HAVZAN MAHALLESİ

HOCACİHAN (MURSAMAN) TÜRBESİ

HOCA FAKİH SARNICI

ÇAVUŞ HAMAMLARI

KÖŞK ILICASI HAMAMI

İHTİSAP ŞADIRVANI

ÇARŞI (İBRAHİM PAŞA) CAMİİ

ÇAVUNDUR CAMİİ

HACI MEHMETLİ CAMİİ

KABACALI CAMİİ

KARAMANLI CAMİİ

KARAHİSARLI/PINARBAŞI CAMİİ

TURGUTLU CAMİİ

TEKKE CAMİİ

ÇEŞMELER

MEDRESELER

RAZİYE HATUN İLKOKULU

KADINHANI TREN İSTASYONU

KADINHANI 10. YIL CUMHURİYET ANITI

KADINHANI EVLERİ

HALK MİMARİSİ, KÖY EVLERİ, SU KUYULARI, DEĞİRMENLER

KALENDER BABA TÜRBESİ

KALUYAN EL-KONEVİ

KARAASLAN TÜRBESİ

KARAMAĞARALI, OSMAN HALÛK

KILIKÇI HASAN BEHÇET FOTOĞRAFHANESİ

KIZILÖREN BÜYÜK CAMİ

KIZILÖREN HANI

KÖLÜK/KELÜK BİN ABDULLAH

KÖY ODALARI

KURUÇEŞME HANI

MECİDİYE HANI

MERAM HALK EĞİTİM MERKEZİ BİNASI

MEVLÂNA KÜLLİYESİ

MEZAR YAKASI CAMİİ

MİMARLAR ODASI

NAKİBOĞLU ÇEŞMESİ

NAKİBOĞLU KONAĞI

OBRUK KÖYÜ CAMİİ

ÖNKAL, HAKKI

PAMUKÇU HANI

PİR ESAT KÜLLİYESİ

PİREBİ TÜRBESİ VE ZAVİYESİ

SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ

SAKAHANE MESCİDİ

HATİP CAMİİ

HATİP ÇEŞMESİ

KANCEVİ ÇEŞMESİ

KURŞUNLU CAMİİ

KURŞUNLU KÖYÜ KOCA ÇEŞME

KÜÇÜK ALİOĞLU CAMİİ

LADİK KAŞI CAMİİ

LADİK KAŞI ÇEŞMESİ

LADİK PANCARCI ÇEŞMESİ

PAŞA ÇEŞMESİ)

LADİK ULU CAMİ

PİR HÜSEYİN BEY CAMİİ

PİR HÜSEYİN BEY ÇEŞMESİ

YILANCIK TEKKESİ

ÇATAL ÇEŞME

GÖZLÜ KASABASI MEHMET KÖKER [DEDELERİN] ODASI

GÖZLÜ KASABASI YAŞAR ERAT ODASI

AK SARNIÇ

GÖKYURT KÖYÜ KATIRİNİ SARNICI

HOCACİHAN TAKKELİ SARNIÇ

SELAHATTİN SARNICI)

YORGANCI SEYİT BEY SARNICI

HACI OSMAN EFENDİ SARNICI

AKBAŞ HANI SARNICI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜSAM)

SEYYİT İBRAHİM EFENDİ ÇEŞMESİ

SİLLE ŞAPELİ

SOLAKYAN FOTOĞRAFHANESİ

SOLAKYAN, GARABET KİRKOR

SULU HAN

ŞAHNE KÖPRÜSÜ

TACÜLVEZİR KÜLLİYESİ

PAZAR MAHALLESİ ÇEŞMESİ

KORAŞI KÖYÜ CAMİİ

TÜRBE HAMAMI

ULUSOY, MİNE

ULVİ SULTAN MESCİDİ VE TÜRBESİ

YALIHÜYÜK (BÜYÜK CAMİ)

YALIHÜYÜK (HACI KADİR EFENDİ EVİ)

YAŞAR, AŞKIN

YAYIK

YILAN YUSUF KÖPRÜSÜ

YÖNDEMLİ, FUAT

YUKARI HAMAM

ZAZADIN HANI

AĞZI AÇIK

AYNALIK

ÇİÇEKLİK

İPEK YOLU

 

 1. PROJELER

1987                 :Ereğli Şeyh Sühreverdi Kazı Heyeti Üyesi

1990-1992    :Dokuzun Hanı Kazısı Kazı Başkanı

2014                :Türkmenistan Merv Kazısı Eş Başkanı

2010-2014     :Trabzon İli ve İlçelerindeki Bizans ve Türk Devri Eserleri

1930- 1965 Türkiye Dergi ve Gazeteleri Koleksiyonunun Tasnif ve Okuyucuya Sunulması, BAP Projesi.

2000-2006      :Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi , Konya ve Karaman’daki Kültür Varlıkları Envanteri, Türk Tarih Kurumu Projesi.

 

 1. İDARİ GÖREVLER:

S.Ü. Selçuklu Arş. Mrkz. Bşk.

Merkez Bşk.mmMerkez Baş.

09/04/1995

06/05/2004

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Müd.

16/12/1996

12/02/1999

S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan

12/02/1999

12/02/2002

S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan Vekili

12/02/2002

12/03/2002

S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Başkanı

11/03/2002

14/03/2008

S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk Ve İslam Sanatlari Tarihi A.B.D.

Anabilim Dali Bşk.

2003

2006

S.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk Ve İslam Sanatlari Tarihi A.B.D.

Anabilim Dalı Bşk.

09/10/2009

 ---

S.Ü. Selçuklu Arş. Mrkz. Bşk.

Merkez Bşk.

27/01/2012

27/01/2015

 

   

 

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

ICOMOS, Türkiye Milli Komitesi Üyesi.

(TYB) Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Üyesi

(TAD) Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Üyesi

 1. Ödüller : Trabzon Vakfı Sabahattin SAĞIR Trabzon’a Hizmet Ödülü, 2015.

 

 1. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

  Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Teknikleri

  3

 

  150

  Anadolu Selçuklu Mimarisi

  3

 

  150

Araştırma Projesi

  2

1

  15

Mezuniyet Çalışması

  2

1

  15

İlkbahar

  Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Teknikleri

  3

 

  150

  Anadolu Selçuklu Mimarisi

  3

 

  150

  Müzeoloji

  2

 

  80

Araştırma Projesi

  2

1

  15

Mezuniyet Çalışması

  2

1

  15

2014-2015

Güz

  Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Teknikleri

  3

 

  150

  Anadolu Selçuklu Mimarisi

  3

 

  150

Araştırma Projesi

  2

1

  15

Mezuniyet Çalışması

  2

1

  15

İlkbahar

  Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Teknikleri

  3

 

  150

 

 

  Anadolu Selçuklu Mimarisi

  3

 

  150

 

  Müzeoloji

  2

 

  80

 

Araştırma Projesi

  2

1

  15

 

Mezuniyet Çalışması

  2

1

  15

 

KAYNAKLAR

I. Dünya Savaşı’nda Mevlevihaneler, Uluslararası I. Dünya Savaşında Mevlevi Alayı ve Gönüllü Topl. Sempozyum Bildirileri, Ankara, 2015, s. 19-28.

“Büyük Selçukluların Yurdunda”, Türkiz, Ankara, 2015, s. 125-138.

Selçuklu Başkenti Konya, Erbakan ………., 5 Kasım 2016

28 Mayıs 2106, Saat: 14, Konya Fotoğraf Tarihi………..Koyunoğlu Müzesi.

Karpuz, H., - Sümerkan, M., “Trabzon’da Dini Eğitimin Mekana Yansıması Medreseler”, 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2016, s. 1059-1067 (Kasım) Bildiri.

Karpuz, H. – Çetinaslan, H., “TAD’ın Konya’da Onarımını Yaptığı veya Onarımına Katkıda Bulunduğu Yapılar”, Uzluk Ailesi Armağanı, Konya, 2017, s. 93-128, Kitap Editörü

Karpuz, H., “Erzurum Evleri ve Korumalarının Gereği”, Beyaz Şehir, Sayı: 2017/21, Erzurum, 2017, s. 96-101

Karpuz, H., “Konya Su Mimarisinde Sarnıçlar”, Mimaran, Sayı: 15, Konya, 2017, s. 4-11.

Karpuz, H., “Trabzon Camilerinde Mimari Süsleme”, Trabzon Camileri Atilla Alp Bölükbaşı, İstanbul, 2017, Kitap Editörü ve Metin Yazarı.

Karpuz, H., - Gökay, M., “Geleneksel Sanat ve Geleneksel Sanatlara Dayalı Araştırma Yaklaşımları”, Görsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Pegem Akademi 2016-2017, Uluslararası Kitapta Bölüm.

Karpuz, H., “Doğu Karadeniz Camilerinde Mimari Süsleme”, Sevgi ve Sabır Abideleri-Doğu Karadeniz, Çaykur, İstanbul, 2017, s. 5-6.

Ödül, TYB 40. Yıl Ödüllerine Layık Görülen 40 Kişi (1978-2018)

Karpuz, H., “Konya Ereğli’de Yaşamış Bir Fotoğraf Sanatçısı: Servet Akkartal”, F. Yöndemli Armağanı, İstanbul Kitabevi, 2018, s. 261-269.

Karpuz, H., “Prof. Dr. Semavi Eyice”, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Sayı 3, Konya, 2018, s. 431-434.

Karpuz, H., “Akçaabat-Zigana-Torul-Yolu”, Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu (12-14 Ekim 2018).

“Trabzon Surları ve Aşağı Hisar Üzerine Bazı Gözlemler” (Sunum) Mimarlar Odası Trabzon

“Osmanlı’da Şehir Dokusu, Ev, Komşu ve Misafirlik”, 25.8.2018, Kastamonu Sunulan Bildiri

Karpuz, Emine – Haşim, Konya’nın 40 Sanatı-Zanaatı, Konya, 2018 (Kitap)

22-23 Şubat 2019 Tarihli Kentler Birliği Çalıştayı

9-11 Mart 2019 İzmit Sempozyumu “Konya Ansiklopedisi” (Sunum)

22 Nisan 2019 Mimarlık Bölümü Paneli

“Osmanlı Coğrafyasının Göz Bebekleri Mevlevihaneler”, Hz. Mevlânâ ve Mevlevilik, Özel Sayı: 16, İstanbul, 2019, s. 139-140 (ISSN 2148-919X-9772148 91 9001)

“Asar Kale / Balkayalar”, Aladağın İncisi Derbent, Konya, 2020, s. 65-74 (ISBN 978-625-7057-35-6)

Köy Odaları, 17 Ocak 2020, HISDER Meram Uluslararası Gençlik Akademisi (Konferans)

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.