Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet KÖSEOĞLU
Başkan
Yazar
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
Başkan Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet AKMAN
 Başkan Yrd. 
Vural KAYA
Üye
Atilla YARAMIŞ
Üye
Hüzeyme KOÇAK
Üye
Saffet YURTSEVER
Üye
Nuri ŞİMŞEKLER
Üye
Mustafa GÜDEN
Üye

 

Melahat ÜRKMEZ
Üye

Sadık GÖKCE
Üye

Ahmet AKA
Üye

Zafer KARAKUŞ
Üye

Hasan COŞAR
Üye

Şener İŞLEYEN
Üye

Ali IŞIK
Üye

Ahmet TARHAN
Üye

Ahmet ÇELİK
Üye

 

 

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Nazmi ZENGİN
Den. Krl. Başkanı

 

 Bedir KÖSEOĞLU
Den. Krl. Y. Başkanı

Prof.Dr.Ahmet Kazım ÜRÜN
Üye

İbrahim CAN
Üye

Salih Sedat ERSÖZ
Üye

Hatice Hilal SEYHAN
Üye