Başvuru Formu ve Şartlar

Üyelik Şartları

 

Birliğe üye olabilmek için aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekir.

I-) Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve haysiyet kırıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymemiş olmak,

II-) Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak,

III-) Yazar olmak (Yazar, telif eserlerini basılması, çoğaltılması, derlenmesi, dağıtılması, plak, film, oyun, antoloji, yıllık, kitap haline getirilmesi veya süreli yayınlarda Yayımlanması için ücret karşılığında yayımcıya satan kişidir.)

Yazarlık ürünlerini ortaya koymak iki (2) şekilde anlaşılır:

a) Kitap Şeklinde

b) Çeşitli süreli yayınlarda yazı, şiir, inceleme vb. türlerde yazılar neşretmek.

Bu durumda birliğe üye olabilmek için bir veya daha fazla süreli yayında en az beş (5) yıldan beri yazıyor olmak şartı aranır.

---------------------
23 Mart 2024 tarihinde Genel Merkezimizin 23. Olağan Genel Kurulunda alınan kararla; üye aidatı, giriş ücreti ve yazar kartı ödemeleri güncellenmiştir.
Buna göre;
500- TL Giriş aidatı (bir kez ödeniyor şubeye)
250- TL Yıllık aidat (Şubeye)
100-TL Yazar kartı (Genel merkez hesabına gönderilecek)
---------------------
850.00 TL Yeni üyenin yapacağı ödeme miktarı

uye-form.png

https://www.tybkonya.org.tr/d/file/uyelik-formu.doc