2022 Yılında Öykü: Öykünün Uzun Yolculuğu

2022 Yılında Öykü: Öykünün Uzun Yolculuğu

2022 Yılında Öykü: Öykünün Uzun Yolculuğu

A+A-

 

Bu yıl öykü değerlendirmelerinin on dördüncüsünü hazırlıyorum. 2008 yılında bu yana dergilerde yazmaya başladığım öykünün uzun yolculuğu, başka deyişle öykünün kısa tarihçesi ve ilk kitaplar zamandizini son beş yıldır burada yayımlanıyor. Bu durumda başlangıçtan bugüne dek ilk kitaplar zamandizini de gittikçe genişliyor. Böylece 170 yıllık (1852-2022) tüm ilk öykü kitaplarının listesinin yanı sıra, 2009-2022 yılları arasındaki on dört yıllık yeni öykü kitapları toplamı da listelenmiş oluyor.

Geçen yıl ekonomik sıkıntılara, döviz artışı ve kâğıt sorununa karşın öykünün susmadığını ve her yıl artarak çoğaldığını belirtmiştim. Böylece öykü bir ana tür olarak varlığını belirginleştiriyordu. Ancak buna karşın nicelik her zaman nitelik anlamına gelmiyor, bu da bilinen bir şeydir.  Kitapların çoğu yine “paralı” yayınevlerince basılıyor. Bu durum artarak sürüyor. Geçen yılın sürprizini şöyle belirtmiştim: Bütün dar boğazlara karşın 741 ilk ve yeni öykü kitabı yayımlanmıştı. Bunun öykü tarihçesi içinde en yüksek rakam olduğunu belirtmeliyim. Bu yıl ise elbette gözden kaçanlar olmuştur, ancak sayılarda açık bir düşüş söz konusudur. Şu anda elimdeki verilere göre geçen yıldan 111 kitap daha az yayımlandığı görülüyor. Bu sayı 2021 yılı dışında yine de önceki tüm yıllardan fazladır.

On üç yıl boyunca yaptığım bu değerlendirmeleri yine öykünün durumunun bazı sayısal veriler ve saptamalar düzeyinde genel çizgileriyle netleştirilmesi amacıyla, önceki yıllarla karşılaştırabilmek açısından, son dört yılın görülebilmesi için aşağıda bir çizelge sunulacaktır.

Çizelgedeki veriler önceki yıllara ilişkin bilgileri gösterme ereğiyle sunulmuştur. Çizelgede on yıl (2009-2018) toplam olarak gösterilmiştir. Elbette bu çizelge sürekli güncelleniyor. Çizelgedeki bilgiler yalnızca ilk ve yeni öykü kitaplarıyla sınırlıdır. Saptamalarıma göre yayımlanan ilk öykü kitapları 2021 (509 kitap) yılı dışında önceki tüm yıllardan fazla olmuştur: 453 ilk öykü kitabı. Yeni öykü kitaplarında ise 2015 (179 kitap), 2019 (194 kitap) ve 2021 yılının gerisinde kalmıştır: 177 yeni öykü kitabı. Genel toplamda ise, 2020 yılına göre 36 kitaplık bir artış söz konusuyken,  2021 yılına göre 111 kitaplık bir düşüş görülmektedir. Genel toplamda 2013 yılındaki 6 kitaplık bir sapma dışında ilk kez düşüşe rastlanmıştır.

Veriler incelendiğinde bu yıl ilk öykü kitabı (453 ki­tap) yayımı yeni öykü kitabının (177 kitap) iki buçuk katını geçiyor. Böylece bu yıl yazın dünyasına 453 yeni öykücü katılmış oluyor! Bu durumda 170 yıllık (1852-2022) süreçte Türkiye öykü serüveninde, öykü kitabı yayımlanmış yazar sayısı çok küçük bir hata payıyla 5.526 yazara ulaşmış görünüyor.

 

Belirtildiği gibi 2022 yılında toplam ilk ve yeni öykü kitabı 630’a ulaşmıştır. 2022 yılının öykü kitaplarına gelince: Kitap sıralaması daha önce olduğu gibi yine yayınevlerinin yayımladığı ilk ve yeni öykü kitapları toplam sa­yısına göre alfabetik olarak yapılacaktır. Bu yıl da dikkati çeken bir konu da şudur: Önceki yıl göre daha az yayınevi, oransal olarak biraz daha az kitap yayımlamıştır. İrili ufaklı 229 yayınevi toplamda 630 kitap yayımlamışken, yayınevi başına, 2,7 kitap düşmektedir.

Bu çerçeveden bakıldığında 2022 yılında en çok öykü kitabı yayımlayan yayınevleri arasında 54 kitapla KDY başı çekmektedir. Demek parayı verince insanlar kendi kitaplarını yayımlayabiliyorlar. Buna ne denebilir ki? Bence ilk, hatta ikinci kitap için hiçbir sakıncası yoktur. İkinci sırada ise 17’şer kitapla Klaros ve Mythos Yayınları yer alıyor. Üçüncü sırayı ise 16’şar kitapla Dorlion, İthaki ve İzan Yayınları alıyor. Şule Yayınları 14 kitapla dördüncü sırada yer alırken, Gülnar ve Liman Yayınları 12’şer kitapla beşinci sırada kalıyor. Ange 11, Cinius 10 kitap yayımlarken İletişim Yayınları 9 kitap; Edebiyatist ve Everest Yayınları 8’er; Çınaraltı, Nota Bene, Tunç ve Kitap Müptelası Yayınları 7’şer kitap yayımlamışlardır.

Armoni, Ateş, Kanguru, Vacilando ve Luna Yayınları 6’şar; Akıl Fikir, Düş Kurguları, Ketebe, Platanus Publishing, Pruva ve Ritim Sanat Yayınları 5’şer; Ayrıkotu, Banliyö, Çıra,  Edisyon, Güvercin, Hece, İnkılâp, Küsurat, Loras, Notos, Sokak Kitapları ve Yapı Kredi Yayınları 4’er; Baygenç, Bengisu, Büyülüdağ, İmgenin Çocukları, Kafe Kültür, Karina, Kırmızı Leylek, Kutlu, La Kitap, Memento Mori, MKB H. K., MST, Oğlak, Ozan,  Ötüken, Sapiens, Sel veYeni İnsan Yayınları 3’er;  Akdoğan, Ares, Arte, Artshop, Atayurt, Ayyıldız, Barbar, Berikan, Beyan, Bilgi, Bilimkent, Cenevre Fikir Sanat, Ceren, Ceres, Cumhuriyet, Dergâh, Dipnot, Eksik Parça, Ekşi Karga, Favori, Fihrist, Hayal, Herdem, 40 Kitap, Kırmızı Kedi, Kutu, Lakin, Mahal, Metinlerarası, Mona, Müptela, Myrina, Nika,  Odessa, Papirüs, Poesis, Red, Sancı, Sınırsız, Simer, Truva, Toplumsal, Uyanış, Vayeyla ile Ve Yayınları ise 2’şer kitap yayımlamışlardır.

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2022 yılında da öyküye verdikleri önem açısından birer kitap yayımlayan yayınevleri şöyle sıralanabilir: Ahir Zaman, Akıllı Zebra, Akis, Alakarga, Alan, Amorf, Arion, Armageddon, Asmaaltı, A7, Az Kitap, Babek, Barıs, Başlık, BB, Beyaz Bulut,  Cağaloğlu, Ceylan, Çığır, Çimke, Çizge, Dağhan Külegeç, Doğan, Efsus, Elpis, Epsilon, Epona, Etki, Eyobi, FZM, Galeati, Gece, Grafist, Gufo, Günce, H, Hatıra, Hayy, Hep, Hiçbişey, Holden, X On, İnsan ve Hayat, İş Bankası, İz, İzdiham, Kadran, Kalkedon, Karakum, Kavim, Kayalıpark, Kerasus, Kitapol, Kronoloji, Kuyu, Kuytu, Kuzey Işığı, Lejand, Manos, Mavi Nefes, MD, Meda, Mendirek, Meneviş, Mihenk, Metis, MonoKL, Muhit, Muhkem, Na, Navis, Nebula, Northern Lights, Nüve Kültür, Omca, On8, Ornis, Otantik, Öteki, Pagos, Panu, Parga, Payidar, Perseus, Plüton, Potkal, Profil,  Post, Pozitif, Puslu, Remzi, Rüya Eren, Sahi, Sakin, Say, Scala, Servet, Somut, Sonçağ, ŞKY, Tara, Telmih, Telve, The Kitap, Theseus, Temren,  Uçan At, Us, Ütopya, Vadi, Varlık, Vesaire, Vivo, Vizyoner, Yargı, Yazı Dükkânı, Yazılama, Yazıt, Yeditepe, Yediveren, Yegâne, Yem, Yitik Ülke ve Zuzu.

Burada bir konuyu açıklamalıyım: Kuşkusuz yayımlanan her kitabı görme ve okuma şansım yok. Önemli olan yayımlanan öykü kitaplarını kayıt altına almaktır. Bu nedenle zorunlu durumlarda pek de ilgili olmadığım internet ortamında bazen tarama yapmak durumunda kalıyorum. Burada karşılaştığım birinci sıkıntı şudur: Birçok yayınevi yayımladıkları kitapların türünü kapağa yazmıyor ya da anlayamadığım nedenlerle bundan kaçınıyor. Örneğin kapakta “edebiyat” ya da “çağdaş” yazmak, türün anlaşılabilmesi açısından hiçbir şey anlatmıyor. İletişim Yayınları bir ara tür belirtmiyordu, son zamanlarda kapaklara “öykü” yazmakla doğru bir iş yapmış oldu. Benzer bir durum da bazı satış sitelerindeki özensizliktir. Örneğin D-R neredeyse her kitap için, kapağında öykü yazılanları bile ‘roman’ diye niteliyor. Birçoğu da basım tarihini belirtmiyor. Bu gibi nedenlerle bazen bir kitabı birçok yerden “test” ederek, sağlamasını yaparak, türünü ve baskı tarihini doğrulamak zorunda kalıyorum. Belki sırf bu nedenle listeye alınamayanlar da oluyordur.

Aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere yayımlanan 630 öykü kitabının üçte ikisinden fazlası (453’ü) ilk öykü kitabıdır. Önceki yıllarda da belirttiğim gibi, bu yazılara başladığım yıldan beri dik­katimi çeken bir şey de şu oluyor: Her yıl mutlaka birkaç ozanın ilk ya da yeni öykü kitabı yayımlanıyor. Son yıllarda ozanlar da öykü yazmaya başladılar. Ozanların da öyküye yönelmesini olumlu görüyorum. Bu yıl önceki yıllara göre daha az olmakla birlikte, saptayabildiğim kadarıyla dört ozanın öykü kitapları yayımlandı: Şiirleriyle tanınan Ahmet Çakmak (Kuyruklu Hikâyeler) ve Selami Karabulut (Geçti Rüzgârın Mevsimi) ilk öykü kitaplarını yayımlarken, Ahmet Günbaş (Güvercin Düşü) ve Ali Özgür Özkarcı (Kopukluklar) yeni öykü kitabı yayımlanan ozanlar. İlk kitap yayımlayanlar arasında başka şiir yazanlar varsa da ben bilmiyorum. Ayrıca geçen yıl ilk öykü kitabı yayımlanan oyuncu Devrim Yakut’un bu yıl da ikinci öykü kitabı yayımlandı: Söz Uçar Hasar Kalır.

İlk öykü kitaplarını yayımlayan yazarların büyük bir bölümünü tanımadığımı ve birçoğunun adını ilk kez duyduğumu itiraf etmeliyim. Çocuk kitaplarıyla tanınan Ayla Çınaroğlu (Salıver Uçsun İçindeki Çılgın Kuş) yetişkinler için ilk öykü kitabı yayımlanan yazarlardan birisi oldu. Çok iyi bir çevirmen olan Günay Çetao Kızılırmak (Köstebek Yolları) ilk öykü kitabını yayımladı. Eleştiri yazılarıyla bilinen Tufan Erbarıştan da (Söyle Satranç Ben Kimim?) ilk öykü kitabı yayımlanan yazarlardan birisi. Yıl içinde yayımlanan ilk öykü kitapları yazarlarının çoğunu tanıdığımı söyleyemem demiştim, bu bakımdan onca kitaba karşın çok fazla dikkatimi çeken yazar da olmadı ne yazık ki. Yine de alfabetik sırayla Erkan Karaaslan (Kaplumbağalar Ölmesin), Fulya Kılınçarslan (Yeryüzü Kitabı), M. Güner Demiray (Günaydın Anadolu), Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü kazanan Mehmet Fazlı Gök (Çirkin Sevgilim), Mehmet S. Aman (Mezarlıkta Piknik), Melike Koçak (Hiçkuşu), Nermin Ağaoğlu (Eflatun Zamanlar), Nermin Yıldırım (Bavula Sığmayan), Nurhan Şahinkaya (Bir Yerden Kırılır), Üzeyir Karahasanoğlu (Geçmişi Beklemek) ve Tuğba Çelik (Yolda Ansızın) ilk öykü kitaplarıyla dikkati çeken yazarlar oldular.          

Yayımlanan Öykü Kitapları Bakımından

On+ Son Dört Yılın Sayısal Olarak Karşılaştırılması

(2009-2018/2022)

KitaplarYıllar
 2009-20182019202020212022 
İlk Öykü Kitapları2.281394422509453Yeni yazar sayısı
Yeni Öykü Kitapları1.340194172232177Yeni kitap sayısı
Toplam Öykü Kitabı3.621588594741630 
      
        

2022 yılında yayımlanan bazı ilk öykü kitaplarını kısaca andıktan sonra, yeni kitaplara geçebiliriz. Yeni kitap yayımlayan çok yazar var. Doğrusu bazılarını atlamak çok zor olacak. Tamamı için ilişikteki listeye bakılabilir. O yüzden olabildiğince en azından bazılarının kitaplarını anmak gerekiyor. Öncelikle usta yazarlardan Necati Tosuner (Salgında Öyküler) dışında Ayşe Kulin (Doğdum. Kızdım) ve   Cemil Kavukçu’nun (Boş Zamanlar) yeni öykü kitaplarıyla başlamak gerekiyor. Bunların dışında dikkati çeken öteki bazı yazarların yeni öykü kitaplarını da alfabetik olarak şöyle sıralamak mümkün: Abdullah Harmancı (‘L’ Çizen Adam), Adil İzci (Yoklar Kitabı), Ali Günay (Zamanın Aynasından), Aykut Ertuğrul (Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler), Ayşegül Devecioğlu (Anatomi Dersi), Aylin Balboa (Bu Hikâye Senden Uzun Osman), Bahri Vardarlılar (Öteki Denizin Haritası), Deniz Faruk Zeren (Tam Ağlayacaktım Arkadaşlar Dokundu), Deniz Poyraz (Dünya Unutana Kalır), Doğan Yarıcı (Miyop), Durali Yılmaz (Köprüler Kurmak Sonsuza), Filiz Gülmez (Kıyıdaki Öyküler), Fulya Bayraktar (Yan Yana), Hasibe Çerko (Günbatımına Övgüler), Hatice Eğilmez Kaya (Sevgili Kız Kulesi), Hürriyet Yaşar (Satış Çağı), Hüzeyme Yeşim Koçak (Şeyda’nın Örgü Keyfi), İlay Bilgili (Leyla, Mektubum Eline Ulaştı mı?), Kadire Bozkurt (Buzkandilleri  ), Mehmet Can Şaşmaz (Korkma, Güzel Rüyalar da Var), Mehmet Kahraman (Kendimiz Hakkında Bazı Yalanlar), Mine G. Kırıkkanat (Aşk Olsun), Murat Çelik (Kışın Herkes Dürüsttür), Naime Erkovan (Ve Şehre Bir Flanör Gelir), Nedime Köşgeroğlu (Aşk Bize Gelmedi Hiç), Neslihan Önderoğlu (Küçük Bir Mesele), Ömür İklim Demir (Mutedil Dalgalı), Sadık Yalsızuçanlar (İki Semazen Bir Palyaço), Şenay Eroğlu Aksoy (Sardunyaların Kışı), Şükrü Bilgiç (Çaylak Sosyolog 2), Tuncer Erdem (Ben, Bozkır Yeli), Ülkü Yalım Günay (Uzaktaki), Vicdan Efe (Komşu Duvarı), Yasemin Seven Erangin (Delikli Tencereler de İsyan Eder) ve Yiğit Bener (Öteki Kuruntular).                            

Genellikle genç-yeni yazarlarla kadın yazarların daha çok öykü yazdığı söylenir. Elbette genç bir yazarın öykü yazması anlaşılabilir bir durumdur. Bu çalışmaya başladığım yıldan beri, hem ilk hem de yeni kitaplarda erkek yazarlar çoğunluktaydı. 2016 yılında ilk kitaplarda kadın yazarlar erkek yazarlara yakınken, yeni kitaplarda fark erkek yazarlar adına açılıyordu. Bu yıl da yeni kitaplarda kadın yazarlar yine azınlıkta kalıyorlar (118-59). Ancak ilk kitaplarda hiç de az sayılmazlar (271-182). Toplamda (389-241) ise erkek yazarların yarısından fazla görünüyorlar. 

Bir gelenek oldu benim için, yineliyorum: Yazıda ‘genel değerlendirme’ denmesine karşın, burada yapılan bir yıllık döküm, saptama ve listeleme çabasının birincil derecede yazınsal bir kaygısı yoktur. Daha çok “öykünün yolculuğu”nda ilk kitaplar zamandizinine bir ek sayılmalıdır. Yıllık öykü çalışmasını merak edenler ve ilgilenenler için bu toplu değerlendirmenin ekinde saptanabilen kitap listeleri ilişikte sunulmuştur.

Ek: 2022 Yılında Yayımlanan İlk ve Yeni Öykü Kitapları Listesi

2022 YILINDA YAYIMLANAN ÖYKÜ KİTAPLARI

Hazırlayan: Kemal GÜNDÜZALP

 

İlk Öykü Kitapları-2022

Abdulkadir Demircan         Bir Kadın Daha                                                KDY
Abdurrahim Zararsız          Hayal Olsun                                                     KDY
Ahmed Mahmud Öksüz      Mayıs Sineğinin Ağıtları                                   KDY
Ahmet Faruk Arancı           Kuyruklu Yıldız Mucizesi                                 KDY
Ahmet Fevzi Kibar             Leylek Hikâyesi                                               KDY
Ahmet Gılan                      Pinhan                                                             KDY
Ahmet Mahmut Keleşoğlu  Bezden Kayık                                                  KDY
Ahmet Gökçe                     İki Arada Sıkışan Hayatlar                                KDY
Ali Bingöl                          Son-Suz                                                           KDY
Ali Onur Şahinoğlu            Sen Saklandın Gece Buldu                                KDY
Ayten Dinçer                     Çocukluktaki Göç                                            KDY
Burak Çavuş                      Tükenme Bir saniye                                         KDY
Bülent Albayrak                 Beterhane                                                        KDY
Celal Kuru                         Mutlu Çıkmazı Sokağı                                      KDY
Cem Ü. Sarışen                  İnsandan Önce                                                 KDY
Dinçer Sayan                     Dilencisi Olmayan Şehir                                   KDY
Doğuş Serçe                       Apartman Boşluğu                                           KDY
Elif Çelebi                         Renklerin Dönüşümü                                        KDY
Emin Keven                       Muhteşem Zekâ!                                              KDY
Eray Gürdal                       Arsız Gönül                                                     KDY
Fuat Kurumahmut              Anneannemin En Sevdiği Torunu Benim           KDY
Gökhan Ayaz                     Bendeki İzler                                                   KDY
Görgü Lukaş                      Ve Emekçilerin Arasından Geçtim                    KDY   
Haluk Bütüner                   Mehmed Dayı, Turko ve Ben                            KDY
Harun Mutluay                   Atikali-Bahçekapı Tramvayı                             KDY
Heyyam Ali Demir             Hiçbir Şeyi Olmayan Adam                              KDY
İdris Akmar                       Çok Sesli Yalnızlık                                          KDY
İsmail Eraslan                    Gecenin Yüzü                                                  KDY
Kadir K. Tipioğlu               Basit Şeyler                                                     KDY
Kemal Hilmi Coşkun          İronik Muhabbetler                                          KDY
Korko                                Bulut Binicisi                                                   KDY
Merve Özdemir                  Zeyna                                                              KDY
Mehmet Şerif Ensarioğlu       Benler Üzerine Yazılan Kader                           KDY
Nihat Ayten                       Gri                                                                  KDY
Nurece K. Güneş                Benim Mavi Kapım                                          KDY
Oğuz Tosun                       İzmir Düşkünü                                                 KDY
Orhan Uysal                       Kürşat Öğretmen                                              KDY
Ömer Başol                        Hayal                                                              KDY
Özgür Beşir                       Mavi Yıldızın Oğlu                                          KDY
Süleyman Aydın                Aslanın Pençeleri                                             KDY
Şifanur Özçelik Şirin          Öyküme Düş’sen                                              KDY
Tercan İmek                       Mezarlarını Arayan İnsanlar                              KDY
Üstün Yıldırım                   Duman Yiyen Adam                                         KDY
Yunus Emre Altınbaş         Umut Gözyaşları                                              KDY
Zühre Uygur                      Nebbaş Reis’le Kabristan Sohbetleri                  KDY
Züleyha Çakmak Aşçı        Tükenmeyen Kalem                                         KDY
Berfin Boztemir                 Yaşam Işığını Kapatırsa                                    Dorlion Yayınevi
Delil Tetik                         Eskimo                                                            Dorlion Yayınevi
Esme Doğan                      Suya Düşen Gölgeler                                        Dorlion Yayınevi
Fahrettin Bilge Keyvanoğlu        Kelimeler Alıyorum                                         Dorlion Yayınevi
Hasan Ali Karakaya           Kırılma                                                            Dorlion Yayınevi
Hüseyin Uğuz                    Girdap                                                             Dorlion Yayınevi
Keyvan Fathi Rezaei          Geçmiş Kalıntıları İçin Bir Ağıt                         Dorlion Yayınevi
Mahir Ulaş Akcan              Başkalarının Hikâyeleri                                    Dorlion Yayınevi
Nermin Özsel                     Hayat Ağacı’nın Gölgesinde                             Dorlion Yayınevi
Revaha Kutsal                    Bir Mezar Taşına Yazılmayacak Kadar Uzun    Dorlion Yayınevi
Ömer Yerlikaya                 Avucuna Aldı Maviyi                                       Dorlion Yayınevi
Ülkü Yağmur Ural             Cadı Kazanında Pandemi                                 Dorlion Yayınevi
Vedat Ahsen Coşar             Kırık Hikâyeler                                                Dorlion Yayınevi
Yusuf Adsoy                      Üç Kadın Üç Hikâye                                        Dorlion Yayınevi
Aydın Aldırmaz                 Beyrut Çiçeği                                                   Klaros Yayınları
Ayşe Çakır                         Virgül Yorgunluğu                                           Klaros Yayınları
Cemile Mutlu Hussein        Cuma Sessizliği                                               Klaros Yayınları
Emre Bozkuş                     Ay Kızılıydı Gece                                            Klaros Yayınları
Hasan Şahin                       Çürük Mehmet                                                 Klaros Yayınları
Kürşad Atam                      Askıda Ceket                                                   Klaros Yayınları
Meltem Terzioğlu               Hiç Kimsenin Dünyasında                                Klaros Yayınları
Mehmet Toygar Özdemir       Beyaz                                                              Klaros Yayınları
Orhan Yıldırım                  Dedemin Evi                                                    Klaros Yayınları
Osman Tuğlu                     31 Gece Hikâyeleri                                           Klaros Yayınları
Sıddık Sert                         Kadife Gelinlik                                                Klaros Yayınları
Şermin Aydın                     Bergüzar                                                          Klaros Yayınları
Ümran Erol                        Göynekli                                                         Klaros Yayınları
Dilaver Korkmaz                Kemal’in Türküsü                                            Mythos Kitap
Ece Yılmaz                        İçimdeki Gökkuşağı                                         Mythos Kitap
Eda Kurt                            Buğday Karası                                                 Mythos Kitap
Elif Akpınar                       Yol ve Öteki                                                    Mythos Kitap
Hasan Çolak                      Bıyıklı Adam                                                   Mythos Kitap
Orçun Uzunhan                  Darkafalılar                                                     Mythos Kitap
Özcan Kalbinur                  Bana El Salla                                                   Mythos Kitap
Selen Gürdrama                 Misafir                                                            Mythos Kitap
Sevil Günay Varol              Dantel Öyküler                                                Mythos Kitap
Sinem Binzet                     Farzeti                                                             Mythos Kitap
Sultan Aşkın                      Güz Ekimi (Geniş Zamanın Hikâyesi)               Mythos Kitap
Tijen Özer                         Yalnızlık İnsana Mahsus                                   Mythos Kitap
Zeki Nokta                         Efendimin Efendisi                                           Mythos Kitap
Fikret Onay                        O Köye Hiç Gitmemeliydim                             Gülnar Yayınları
Halis Yeşil                         Madam Serofima                                              Gülnar Yayınları
Hamit Göksoy                    Bağban ve Gülşan Evlilik Öyküleri 1                Gülnar Yayınları
Hüseyin Coşkun                 Bizim Topraklar                                               Gülnar Yayınları
İlhan Özdemir                    Kibrit Çöpleri                                                  Gülnar Yayınları
Mehmet Bahadır                Taksici                                                            Gülnar Yayınları
Mehmet Emin Turgut         Zulamdaki Korkular                                         Gülnar Yayınları
Mehmet Yıldız                   İçimizdeki Ses                                                 Gülnar Yayınları
Yunus Güngör                   Kötü Patron                                                     Gülnar Yayınları
Zehra Berfin Harat             Ölmek İstemiyorum Anna!                               Gülnar Yayınları
Aydın Kaşkal                     Yağmurun Gelini                                             İzan Yayıncılık
Ayşe Çeliker                      Sevgili Zamanlar                                              İzan Yayıncılık
Kadir Veral                        İris                                                                  İzan Yayıncılık
M. Güner Demiray        Günaydın Anadolu                                           İzan Yayıncılık
Nafiye Bozkurt             Serbülent Apartmanı                                        İzan Yayıncılık
Neslihan Eruslu            Zeytinyağlı Taze Fasulye                                  İzan Yayıncılık
Nevzat Kalkan              Zavallı Amerika                                               İzan Yayıncılık
Songül Öztürkcan         Bir Düş Hekiminden Masallar                           İzan Yayıncılık
Yaşar Erkmen              Karşı Balkon                                                    İzan Yayıncılık
Ahmet Akarsu              Gömleğin Birisi                                               Şule Yayınları
Bengisu Gülşen            Hepsini Ben Vurdum                                        Şule Yayınları 
Betül Barış Baig           Panayır Akşamı                                                Şule Yayınları
C. Zeynep Kaplantaş     Aramız Açılıyor                                               Şule Yayınları
Mehmet Akif Yılmaz    Yamalı Paraşüt                                                 Şule Yayınları
Mehmet Baynal            Alafranga Günler                                             Şule Yayınları
Rabia Berna Tümkor     İnce Duvar                                                       Şule Yayınları 
Sadık Koç                    Hikâye Anlatmıyorum                                      Şule Yayınları
Seyhan Cin                   Gökyüzüne Bakmadan                                      Şule Yayınları
Ayşe Sönmez Bulut      Küçük Cesur Rüzgâr                                        Liman Yayınevi
Ayzaman Cengiz Coşkunfırat    Göçler Yola Dizildi                                          Liman Yayınevi
Cem Arslan                  20                                                                    Liman Yayınevi
Emin Salman                Meçhul Kadın Meçhul Adam                            Liman Yayınevi
Jale Çelik                     Gölge Etkisi                                                     Liman Yayınevi
Münire Demirkazan      Anneannesinden Dennis’e 1 Yaş Mektupları      Liman Yayınevi
Naile Musluoğlu           Bazen                                                              Liman Yayınları
Yeşim Şahin Yaman     Seramik Öyküler                                              Liman Yayınevi
Aytaç Özge                  Moya                                                               Ange Yayınları
Bahadır Çolak              Fikret, Hadi                                                     Ange Yayınları
Dilan Yılmaz                Yara                                                                Ange Yayınları
Hakan Kaya                 Geceleri İnsan Sevmiyorum                              Ange Yayınları
Hasan Hüseyin Didin    İmamın Düşüşü                                                Ange Yayınları
Kaya Kevin                  Zemheri Aşkın Günahı                                     Ange Yayınları
Nevin Arvas                 Kündekâr                                                         Ange Yayınları
Özge Yeşildağlı            Necmi Bey’in Alışkanlıkları                             Ange Yayınları
Alaaddin Turgut           Zeytin Toplayan Çocuk                                    Cinius Yayınları
Furkan Çetin                Yabancı Yerler’e                                              Cinius Yayınları
Handan Sözbilen          Biz İnsanlar                                                     Cinius Yayınları
Harun Doğruyol           Baş Fiyat                                                         Cinius Yayınları
İsmail Göçer                Gönül Dili ve Edebiyatı                                    Cinius Yayınları
Mehmet Öten               Sübek                                                              Cinius Yayınları
Sakine Ay                    Direniş l                                                         Cinius Yayınları
Şenol Durmuş              Cafer Kalfa Konstantinopoliste                         Cinius Yayınları
Aynur Kulak                Adı Olmayan İkinci Öykü                                 İthaki Yayınları
Didem Kazan Sol         Kusura Ayna                                                    İthaki Yayınları
Emek Bayrak               Yalnızlık Alfabesi                                            İthaki Yayınları
Firdevs Ev                    Tavana Bak                                                     İthaki Yayınları
Metin Nart                   Zellenbur’un Sıradan Bir Günü                         İthaki Yayınları
Nuri Sevsem Gürvardar    Kadınlar, Erkekler ve Tuhaf Öyküler                 İthaki Yayınları
Sonat Yurtçu                Aramızdaki Fikret                                            İthaki Yayınları
Burçin Maya Çankaya  Gönül İster ki                                                   Luna Yayınları
Ezeli Doğanay              Entel Maymun                                                 Luna Yayınları
Harun Bicil                  İnsansız Hava Sahası                                        Luna Yayınları
Hilâl Numanoğlu          Vitrin                                                              Luna Yayınları
İpek Akyıldız               Gemsaz                                                           Luna Yayınları
Onur Saflı                    Yıldızların Söndürüldüğü Gün                          Luna Yayınları
Burak Timorci              Dut Ağacı                                                        Tunç Yayıncılık
Funda Öner                  Renkli Düğme Kutusu                                      Tunç Yayıncılık
Mansur Şöhret              Babamın Elleri                                                 Tunç Yayıncılık
Necdet Nabi Canik       Önce Güller Soldu                                            Tunç Yayıncılık
Sevda Ceyhan              Kenger                                                            Tunç Yayıncılık
Sevim Yıldız                Sevimli Çıtırtılar                                              Tunç Yayıncılık
İbrahim Gürel               İyiyim Ben                                                      Ateş Yayınları
İnci Çetir                      Köşemden Kalma İzler                                     Ateş Yayınları
Leda Boyacı                 İki Şekerli                                                       Ateş Yayınları 
Nalan Aşkın                 Kahve Sohbetleri                                             Ateş Yayınları
Zafer Derin                  Gönül Kenti                                                     Ateş Yayınları 
Ahmet Ali Bektaş         Buhur Kokulu Yaşamlar                                   Düş Kurguları Y.
Türker Alpertonga        İstanbul’da Deniz Yok                                      Düş Kurguları Y.
Ümit Özkan                 Düş Bakışı Hayatlar                                         Düş Kurguları Y.
Yasemin Arman           Şafak Söküyor                                                 Düş Kurguları Y.
Halid Altundağ             Elveda Ruhumun Çocukluk Aşkı                       Düş Kurguları Y.
Behiye Sağlam             Adsız Kızın Masalı                                           Edebiyatist Yay.
Burak Çapraz               Jordan Endülüs ve Elma Ağacı                         Edebiyatist Yay.
Didem Dilmen              Firkete                                                             Edebiyatist Yay.
Nuray Çetingöz            Pencereden Çıkanlar                                        Edebiyatist Yay.
Seren Ay Erkek            İncili Köşk’te Son Gece                                   Edebiyatist Yay.
Ayla Çınaroğlu             Salıver Uçsun İçindeki Çılgın Kuş                    Nota Bene Yay.
Metin Ağaçgözgü         Öteki Öyküler                                                  Nota Bene Yay.
Özgür Akarsu               Açıyorum Gözlerimi                                        Nota Bene Yay.
Pembe Akgün               Mona İris                                                         Nota Bene Yay.
Yunus Er                      Adrese Gerek Yok                                            Nota Bene Yay.
Agit Özdek                   Cumhuriyet Caddesi                                         Ritim Sanat Yay.
Betül Fırat                    Heybemden Dökülen Öyküler                           Ritim Sanat Yay.
Cavit Şenol                  Lobotomi                                                         Ritim Sanat Yay.
Hatice Uz                     Renkli Yalnızlık                                               Ritim Sanat Yay.
Mehmet Tolu               Suçlu Kim?                                                      Ritim Sanat Yay.
H. Nurhayat Örencik     Gökyüzü Gülümsüyor                                      Akıl Fikir Yay.
Mürsel Ağaç                Uzak Köşe Hikâyeleri                                      Akıl Fikir Yay.
Recep Koçak                Sahibini Bekleyen Mektup                                Akıl Fikir Yay.
Ünal Sakman                İshak Kuşu                                                      Akıl Fikir Yay.
Deniz Çağlar                Kamil                                                              Banliyö Kitap
Duygu Değirmenci       Bu Öyküler Bitmedi                                         Banliyö Kitap
Samet Baysal               Belirtisiz Fail Tamlaması                                  Banliyö Kitap
Sudenaz Kahraman       Aynadaki Sanrı                                                Banliyö Kitap
Erdal Çil                      Biz Varsak Korkma!                                         Çınaraltı Yayıncılık
İsmail Zorba                 Yollarda Hüzün Bizi Bekler                              Çınaraltı Yayıncılık
Murat Çalışkan             Seyr-i Hâl                                                        Çınaraltı Yayıncılık
Münevver Ongun          Son Gül                                                           Çınaraltı Yayıncılık
Hakan Bahçeci             Kırık Fincan                                                    Çıra Yayınları
Hüseyin K. Ece            Güneş Yanığı Düşler                                        Çıra Yayınları
Ramazan Kayaoğlu       Eksik Hikâye                                                   Çıra Yayınları  
Sinem Bulut                 Kurak Kentin Yeşeren Çocukları                       Çıra Yayınları
Mustafa Delen              İki Muhtar Bir Subay                                        Güvercin Yayınevi
Mustafa Turgut             Baykuş’un Aforizmaları                                   Güvercin Yayınevi
Sedat Han                    Orida Öyküleri                                                 Güvercin Yayınevi
Suat Özge                    Bir Mum da Benim İçin Yak                             Güvercin Yayınevi
A. Nevin Yıldız            Dünyanın Kustuğu Yer                                     İletişim Yayınları
Ekin Kadir Selçuk        Gençlik Güzel Şey                                           İletişim Yayınları
Günay Çetao Kızılırmak   Köstebek Yolları                                              İletişim Yayınları
Yavuz Türk                  Yolluk                                                             İletişim Yayınları
Hande Çiğdemoğlu       Kâğıt Kesiği                                                    İnkılâp Kitabevi
Harun Özer                  Eski Şehir                                                        İnkılâp Kitabevi
Ruhver Barengi            Metamorfoz                                                     İnkılâp Kitabevi
Sema Çeker                  Masal Kadın                                                    İnkılâp Kitabevi
Ayşegül Erden              Kendi Hikâyemizin Masumuyuz                       Platanus Publishing
Erdal Aksoy                 Böğürtlen                                                        Platanus Puplishing
Mehmet Nuri Öncüler   Hoşça Kal Lota                                                Platanus Publishing
Yasin Gençkol              Bozoklu Genç Miskin                                       Platanus Puplishing
Fadime Okuşlu             Hisset Kalbimi                                                 Sokak Kitapları Y.
Güven Kahramanoğlu   Ateş ve Su                                                       Sokak Kitapları Y.
Muhammed Olgaç        Anna                                                               Sokak Kitapları Y.
Sibel Çakmak               Suya Yazdıklarım                                             Sokak Kitapları Y.
Evşen Yıldız                Annemin Gelincik Tarlası                                 Vacilando Kitap
Mehmet Akgül             Bir Adam ve Kill Bill Islığı                               Vacilando Kitap
Öznur Unat                  Palaçinka                                                         Vacilando Kitap
Zerrin Saral                  Küçük Kırık Çizgiler                                        Vacilando Kitap
Sercan Şen                   Masaldan Uzak Serüvenler                               Armoni Yayıncılık
Yakup Yaşar                Öykü ile Ömer Nisan                                       Armoni Yayıncılık
Zübeyir Erkam             Bu Kitapta Hayatın Anlamı                              Armoni Yayıncılık
Ahmet Türkoğlu           Yalnızlığın Ağır Kokusu                                   Ayrıkotu Yayınları
Erdal Taşkın                 Beni Burada Arama, Yokum                             Ayrıkotu Yayınları
Zeynep Eşin                 Son Üç Dakika                                                 Ayrıkotu Yayınları
Ayşe Yıldız                  Silivri’de Deniz de Var                                     Bengisu Yayınları
Nusret Tarar                 Buraya Kadar                                                   Bengisu Yayınları
Ramazan Çetin             Sevgiye Bir Adım Daha                                   Bengisu Yayınları
Dilek Karaaslan            Tatlı Bir Şey Yok mu?                                     Edisyon Kitap
Esra Eker                     Sen Yine Kışı Özleyeceksin                              Edisyon Kitap
Nagehan Özel               Gelincikleri Sevmekten Vazgeçme Anne           Edisyon Kitap
Ahmet Çakmak            Kuyruklu Hikâyeler                                         Everest Yayınları
Gamze Efe                   Yine de Bir Şansımız Olmalı                            Everest Yayınları
Tuğba Çelik                 Yolda Ansızın                                                 Everest Yayınları
Birgül Yangın Aslanoğlu  Debbağ                                                            Hece Yayınları
Merve Özgenli Çelik     Huzursuz Kalp Sendromu                                 Hece Yayınları
Tacettin Şimşek            Âdem’in Cennetleri                                          Hece Yayınları
Semra Çağlı Fırat         Sığınak                                                            Kanguru Yayınları
Serdar Seren                 Dün Cemiyeti                                                  Kanguru Yayınları
Şerif Kaya                    Yüreğimi Ona Bıraktım                                    Kanguru Yayınları
Hakan Kizir                 Güvercinler                                                     Karina Yayınevi
Mustafa Naci Özer        3 Garip Son                                                     Karina Yayınevi
Okan Turhan                Onulmaz                                                          Karina Yayınevi
Asil Çam                      Ölümlünün Yaşam Fragmanları                         Ketebe Yayınları
Hüseyin Kılıç               Şimdi Karşıya Geçebiliriz                                 Ketebe Yayınları
Mürüvvet Özpehlivan   Ciğerlerinin Açıldığını                                      Ketebe Yayınları
Özlem Şaylan               Hayatın Kadınları                                             Kitap Müptelası Y.
Sami Sarıtepe               İkindi Ağacı                                                     Kitap Müptelası Y.
Yakup Tunç                 Umudum Yeşerdi                                             Kitap Müptelası Y.
Emine Gemici              Sağlığınız Emin Ellerde                                    Kutlu Yayınevi
Hayriye Göztaş             Güneş Yağmuru                                               Kutlu Yayınevi
Süleyman Ulutürk         Ha Anam Sınıfı                                                Kutlu Yayınevi
Hilal Selvi                    Birdenbire                                                       Küsurat Yayınları
Şeyma Çekici               Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse?           Küsurat Yayınları
Şeyma Ünal                 O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz?               Küsurat Yayınları
Gülsel Kaya                 Kar Tanesi Ayça                                              MST Yayıncılık
Hacı Ayaz                    Korkma                                                           MST Yayıncılık
Şeyma Karadaş             Dingin                                                             MST Yayıncılık
Deniz Eldam                Bunu Kimseye Anlatma                                   Notos Kitap
Fulya Kılınçarslan        Yeryüzü Kitabı                                                Notos Kitap
Nurhan Şahinkaya        Bir Yerden Kırılır                                            Notos Kitap
Fatma Türk                  Yabancılar Dairesi                                           Pruva Yayınları
Münire Eslem Bozkurt  Bul Beni Doktor                                              Pruva Yayınları
Nurullah Aydın            Anarşist Karga                                                 Pruva Yayınları
Nur Ergelen                  Kırmızı ve Kadın                                             Sapiens Yayınları
Semih Sözen                Elimi Bırakma                                                 Sapiens Yayınları
Ulaş Ay                       Kuşlar ve Deliler                                              Sapiens Yayınları
Buşra Era                     Zaten Hiç Yoktular                                          Sel Yayıncılık
Erkan Karaaslan           Kaplumbağalar Ölmesin                                   Sel Yayıncılık
Ferhat Eroğlu               Göçenlerin Ardı Kapı Duvar                             Sel Yayıncılık
İrfan Akalp                   Kuyulu Kahve’nin Yankısı                               Arte Yayınları
Şeyda Apaydın             Gece Sütü                                                        Arte Yayınları
Bahriye Hilal Altınova  Kardelen Çiçeği                                               Ayyıldız Kitap
Fatma Adalıyılmaz       Anadolu’nun Sessiz Masalı                               Ayyıldız Kitap
Ahmet Semih Özmekik    Makul ve Muhteşem                                         Barbar Kitap
Bekir Şamil Potur         Nesne Sıralaması                                              Barbar Kitap
Durmuş Zengin            Karşılaşmalar                                                   Bilimkent Yay.
Murat Yüksel               Yaşamak İçin Son 21 Gün                                Bilimkent Yay.
Levent Şentürk             Kentlerin Ayakbilimi                                       Can Yayınları
Melike Koçak               Hiçkuşu                                                           Can Yayınları
Duran Savaş (Şair Baba)  Yol Ayrımı                                                      Cenevre Fikir Sanat
Sine Aras Akten           Peri Kızı                                                          Cenevre Fikir Sanat
Hamo Ahmet Polat       Anafor-Kendime Yolculuklar                           Ceren Kitap
Uğur Akbulak              Ahh Dersîma                                                   Ceren Kitap
Ebru Doğusoy              Kedi Hikâyesi                                                  Ceres Yayınları
Pelin Gezeryel              Dilimde Cam Kırıkları                                      Ceres Yayınları
Ali Başhan                   Melekler Mezarlığı                                           Dergâh Yayınları
Nihan Feyza Lezgioğlu    Kaz Ayağı                                                       Dergâh Yayınları
Deniz Ayral                 Valhalla Blues                                                 Eksik Parça Yay.
Yudum İşbecer             Ömrümü Yedi Kadınlar                                    Eksik Parça Yay.
Deniz Özbeyli              Savaş, Cinayet ve İnsanlık Halleri                     Ekşi Karga Yay.
Serkan Karadağ            Bir Gün Bir Yabancı                                        Ekşi Karga Yay.
Dilek Işık                     Unuttuğun Her Şeyi Hatırlamak Gibi                 Favori Yayınları
Taner Tuvandık            Mermerden Bir Lokma Bir Hırka                      Favori Yayınları
Almula Türedi              Gelinciklerin Ölümü                                         Fihrist Kitap
Ebubekir Karakaya       Hiçbir Yerin Ortasında                                     Fihrist Kitap
Haşim Akdenizli           Kral ve Yamuk Prenses                                    Herdem Kitap
Lidya Nasman              Hikâyeleştirdiklerim                                         Herdem Kitap  
Ali Demir                     İşportacı Kadın Öyküleri                                  İmgenin Çocukları Y.
Neval Savak                 Karşılaşmalar                                                   İmgenin Çocukları Y.
Fatih Kıymaz               Otomajisizm                                                    40 Kitap
Müjdat Er                     Zehir                                                               40 Kitap
M. Esra Kaya               Sağlık Olsun                                                    Kırmızı Leylek Yay.
Yıldız Akış Taşdemir    Üç Genin Üç Yüzü                                           Kırmızı Leylek Yay.
Duran Dinçer               Güneşi Bekleyen Deniz                                    La Kitap
Memet Türkkan            Kavimler Köprüsünde Kaynaşma                      La Kitap
Hatice Hamarat            Bu Dünya                                                        Lakin Yayıncılık
Müge Şenel                  Derinliğe                                                         Lakin Yayıncılık
Cem Şeflek                  Alaca Hikâyeler                                               Memento Mori Y.
Fatih Yürür                  Kıyamet Treni                                                  Memento Mori Y.
Coşkun Özbucak          Dilek Ağacı                                                     MKB H. K. Yay.
Merve Çetin                 Yıldız Tozu Öyküleri                                        MKB H. K. Yay.
Engin Belki Yıldırım    Bıçak Öyküleri                                                 Metinlerarası Kitap
Gönül Malat                 Zaman Çatlağı                                                 Metinlerarası Kitap
Fatin Murat Seferbeyoğlu       Baba, Bak Ben Büyüdüm!                                Myrina Yayınevi
Züleyha Şener              Kim Yabancı                                                   Myrina Yayınevi
Demokan Atasoy          İçine Çekenler                                                  Oğlak Yayınları
Işın Beril Tetik             Tıkabasa                                                          Oğlak Yayınları
Hatice Ceritoğlu           Düş                                                                 Odessa Yayınevi
Sümeyye Güzel            Gaz Lambasına Sıkışmış Anılar                        Odessa Yayınevi
Sinem Bayraktar           Ben Aslında Duydum Adını                              Papirüs Yayınları
Süleyman Güner           Lodos Ağacı                                                    Papirüs Yayınları
Algül Umutlu               Hep Fesleğen Kokacak Elleri                            Sancı Yayınları
Meral Şimşek               Arzela                                                             Sancı Yayınları
Hüseyin Asar               Kuşadası’nda Martı Olmak                               Sınırsız Kitap
Mehmet Ali Bulazar     Cennet Dağı                                                     Sınırsız Kitap
Arif Onur Solak            Kaybolan Yıllar                                               Simer Yayınevi
Battal Çetine                Arayış                                                             Simer Yayınevi
Abdulrahim Arslan       Bir Derviş’in Hikâyesi                                      Truva Yayınları
Ümit Polat                    Ketum                                                             Truva Yayınları
Cafer Özilhan               İnsan Kozası                                                    Toplumsal Kitap
Ali Avcu                      Mameki’ye Yolculuk                                        Toplumsal Kitap
Derya Kadıoğlu            Aras’ın Gölgesinde                                          Uyanış Yayınevi
Tuğçe Güzel                 Hayata Yansıyan İzler                                      Uyanış Yayınevi
Çiğdem Köroğlu           İstasyon                                                           Vayeyla Yayıncılık
Serkan Ünver               Vefa                                                                Vayeyla Yayıncılık
Emre Erbatur                Adamlar                                                          Ve Yayınevi    
Yeliz Akıncılar             Her Şeyden Biraz Her Şeyden Başka                 Ve Yayınevi    
Ramazan Aladaş           İyilik Bulaşıcıdır!                                             Ahir Zaman Yay.
Şehnaz İşeri                 Firari Gofret Kâğıdı                                          Akdoğan Yayınları
Yunus Arıkan               Ödül                                                                Akıllı Zebra
Mehmet Bülend Sağlam   Filbahri                                                            Akis Kitap
Hasan Seyfettin Teoman      Mustafa Kemal Paşa’ya Selam Söyle                 Alan Yayıncılık
Nevin Erdem                Çocukluğumun Şehri Malazgirt                         Ares Kitap
Kamil Aksoy                Sevginin Gücü                                                 Arion Yayınevi
Şule Kaçan                   İçimde Bir Yerler                                             Armageddon Yay.
Melek Odabaş              Emeğim Yüreğim Kızım                                   Artshop Yayıncılık
Emine Çindemir           Patlayan Balonlar                                             Atayurt Yayınevi
Zeki Tezer                    Yolun Sonu                                                      A7 Kitap
Tevfik Tarhan              Şerafettin’e Kar Yağmıştı                                 Babek Yayınları
Hürdoğan Aydoğdu      Nerede Eski Eşkıyalar                                      Barış Kitap
Ferhat Arslan-Haluk Vahaboğlu Kovid-19 Davası                                              Başlık Yayın
Gülden Mahmud           Şekerlik Mahallesi                                            Baygenç Yayıncılık
Ersin Kadir Güneş        Zaman Tüneli                                                  BB Kitap
Mustafa Okumuş          Anadolu’dan İzler                                            Berikan Yayınevi
Vahdettin İnce              Sarı Gül Desenli Kırmızı Fistan                        Beyan Yayınları
Kerem Özakman           Ayışığından Kayan (mö)                                   Bilgi Yayınevi
Kalgayhan Dönmez      Bir Varmış Mahalle Yokmuş                            Büyülüdağ Yayınları
İbrahim Yasak              Hece Taşları                                                    Cağaloğlu Yayınevi
Mehmet S. Aman          Mezarlıkta Piknik                                            Cumhuriyet Kitapları
Sultan Balkaya             Yaşayan Anlar                                                 Çığır Yayınları
Tayyar Yıldırım            Uçurum                                                           Çimke Yayınları
Cuma Aksu                  Sevgi Çiçeği                                                    Çizge Yayınevi
Esin İmer Haşlaman      İçimde İyilik Var                                              Dağhan Külegeç Y.
Orhan Murat Bahtiyar   Etini Acıtmak                                                  Doğan Kitap
Bülent Görür                Ahmakıslatan                                                   Epsilon Yayınevi
Demet Eker                  Kırkyama                                                        Epona Kitap
Hayri Tunç                   Deli Yunt                                                         Etki Yayınları
Ayla Üç                       Çığlık Çığlığa                                                  Eyobi Yayınları
Safiye Özşener             Diyalektiğin Kanatsız Kuşu                              FZM Yayınları
Mehmet Kemal Boran   Hedef Tahtası                                                  Galeati Yayıncılık
Hasan Ali Koyuncu      Sevgi Yürekte Olur                                          Grafist Yayınları
Ömer Çoban                 Kanayan Gül                                                    Günce Yayınları
Zülküf Oruç                 Dünya Dedikleri                                               H Yayınları
Aydan Yıldız Güneş     Bana Sevgiyi Anlat                                          Hatıra Kitap    
Hatice Kübra Tongar       Çeyiz                                                               Hayy Kitap
Nermin Yıldırım           Bavula Sığmayan                                             Hep Kitap
Taha Çağlaroğlu           Son Gün Fotoğrafhanesi                                   Hiçbişey Yayınları
Önder Şit                     Dünyanın En Güzel                                          Holden Kitap
Hadice Demir               Dolunay Görmemiş Geceler                              X On Kitap
Nil Sahra                      Yürek Kuşu                                                     İnsan ve Hayat Y.
Eren Buğdaycı              Çaylak Kesiği                                                  İz Yayınları
Reyhan Yılmaz             Aynanın U Dönüşü                                           İzdiham Yayınları
Zahide Sevim Balkaya     Kiraz Ninemin Öyküleri                                   Kadran Medya Y.
Ayşım  Okudan            Kedibiyat                                                         Kafe Kültür Yay.
Erdal Barış Yıldırım     Mucize Kedi Koket                                          Kalkedon Yayıncılık
Serdar Ersöz                 Mürekkep Yurt                                                Karakum Yayınevi
Ümmügülsüm İmece     Taştan Uçurtmalar                                           Kayalıpark Yay.
Seyhan Dilşat               Oysa Umutları Maviydi                                    Kerasus Yayınları
İzel Rozental                Ergenlik Sivilceleri                                           Kırmızı Kedi Yay.
Işıl Camgöz                  Delikten                                                          Kitapol Yayınları
Emek Eroğlu                Blok A6                                                           Kronoloji Yayınları
Kenan Doğan               Dar Vakitler                                                     Kutu Yayınları
Nilgün Ok                    Güneşe Çıkan Yazılar                                       Kuytu Yayınları
Mehmet Kara               Kuyudaki Gölge                                               Lejand Yay.
Süleyman Arif Yıldız    Kör Yarış                                                         Loras Yayınları
Derya Onaran               Gelecek Asla Gelmeyecek                                Mahal Edebiyat
Üzeyir Karahasanoğlu   Geçmişi Beklemek                                           Manos Yayınları
Necla Öngüç                Lavanta Salıncağı                                            Mavi Nefes Y.
Mehmet Ali Pulcu        Dikkat Aramızdalar                                          MD Basım
Emine İdem                  Kedi Koltuğu                                                   Mendirek Yayıncılık
Mustafa Camcı             Özlenen Köy Hayatları                                     Meneviş Kitaplar
Hatice Güzel                Bedel                                                              Mihenk Kitap
Cengizhan Çelik           Bağlantı                                                           Mona Kitap
Hasibe Özdemir            Balık Ölecek                                                    MonoKL Yayınları
Mehmet Yapar             Kırmızı Bisikletim                                           Müptela Yayınları
Kenan Yıldızbakan       Zinjiyan                                                          Na Yayınları
Veli Çelik                    Küçük Vadi                                                     Navis Yayınları
Uğur İzzet Karakoç       Hiç Babam Kalmadı                                         Nebula Kitap
Selami Karabulut          Geçti Rüzgârın Mevsimi                                   Nika Yayınevi
Zeynep İnan                 Avram’ın Oğlu Dali                                         Northern Lights Yay.
Mahmut Erdem            Mamo ile Adul                                                 Nüve Kültür M. Yay.
Ersin Akyazı                Son İnsan                                                         Omca Yayınlar
Mehmet Ali Sevgi        Noel’de Bir Sovyet Askeri                                Ornis Kitap
Sevda Akyüz                Hangisi Senin Hikâyen?                                   Otantik Kitap
Mehmet Ali Güner        Gerçeğin Canı Cehenneme                                Ozan Yayıncılık
Hülya Senday Özdamar    Kitabevinin Önü                                              Öteki Yayınevi
Harika Külçür              Umuda Söz                                                      Pagos Yayınları
Ercan Aktaş                 Yarım Kalan Hayatlar                                       Parga Yayıncılık
Elif Pınar                     Düşes Marmelat Teyze                                     Payidar Yayınları
Meltem Özdemir          Sessiz Kadınlar                                                Perseus Yayınevi
Alişan Yılmaz              İlhami Bey Meselesi                                         Poesis Yayınları
Ercan Çalışkan             Her Şeye Rağmen Yaşamak                              Post Yayınevi
Fatma Yavuz                Hangi Diyanet?                                                Pozitif Yayınları
Murat Bulut                 Sen Yıldızları Kelebek mi Sanıyorsun?             Puslu Yayıncılık
Tufan Erbarıştan           Söyle Satranç Ben Kimim?                               Red Kitap
Gülçin Akçay               İş Görür Düşler                                                Remzi Kitabevi
Volkan Zamanoğlu       Şehzadeye Rüya                                              Sahi Kitap
Ozan Çolak                  Bu Hava Deniz Yapar                                      Sakin Kitap
Ateş İlyas Başsoy         Bizsiz Onlar                                                    Say Yayınları
Ali Kiper                      Dokuz +Bir                                                     Servet Yayınevi
Bircan Kırlangıç Şimşek   Serçekim                                                         Somut Yayınları
Mine Bay                     Kestane’nin Dönüşü                                         Sonçağ Yayınları
Nermin Ağaoğlu           Eflatun Zamanlar                                             ŞKY Kitap
Beliz Özkan                 Kızım Artık Evindesin                                      Tara Kitap
Zeynep Altunok            Kuşlardan Sonra                                               Telmih Kitap
Benay Çalışan              Gülüşüm Bulut Oldu                                        Temren Yayınevi
Hatice Odabaş              Kesişen Hayatlar                                              Us Yayınları
İbrahim Paşaoğlu          Vişne Ağacı                                                     Ütopya Yayınevi
Ömer İdris Akdin         Mümkün Mertebe                                            Vadi Yayınları 
Mehmet Fazlı Gök        Çirkin Sevgilim                                               Varlık Yayınları
Hülya Zerin                  Çilenti                                                             Vesaire Yayıncılık
Muhammed Dönmez    Teleskobumla Uçuyorum                                  Yargı Yayınevi
Volkan Algan               Asfalya İzmir Öyküleri                                     Yazılama Yayınevi
Tufan Gündüz              Bozoğlan’ın Hikâyeleri                                     Yeditepe Yayınevi
Aslı Aktümen               Sulu/Boya                                                        Yediveren Yay.
Serap Üstün                 Kayda Değmez                                                Yegâne Kitap
Şükran Balekoğlu Yamak     İsimsiz “Seyyare”ler                                         Yem Yayınları
Gülüş Türkmen            İki Arada Öyküler                                            Yeni İnsan Yay.
Ali Sarı                        Karanlık mı Sandın?                                         Zuzu Kitap

Yeni Öykü Kitapları-2022

Ali Özgür Özkarcı                     Kopukluklar                                        İthaki Yayınları
Bahri Vardarlılar                       Öteki Denizin Haritası                          İthaki Yayınları
Başak Daşman                          Gördüm Çiçeği                                    İthaki Yayınları
Burak Evren                             Son Saatler                                          İthaki Yayınları
İlay Bilgili                                Leyla, Mektubum Eline Ulaştı mı?        İthaki Yayınları
İlker Aslan                                İnsanlar ve İnsanlar                              İthaki Yayınları
Mehmet Fatih Özbey                 Abrakadabra                                        İthaki Yayınları
Onat Bahadır                            Okuma Odası                                       İthaki Yayınları
Polat Özlüoğlu                          Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar       İthaki Yayınları
Fuat Yalçın                               Aramak İçin Döndüm                           KDY
İbrahim Değil                           Gamlı Tosbağa Bilgelik Okulu              KDY
Melda Vatancı                          Yanıltıcı Kurgular                                KDY
Melik Çağrı Küçükyıldız           Romanın Sonu                                     KDY
Metin Kondel                            Bay Kırmızı İskarpin                            KDY
Muhammed Işık                        Bozuk Satıh                                         KDY
Orhan Bağcı                             Renkleriyle Hattuşa                              KDY   
Orhan Bağcı                             Oralet Kokusu                                      KDY   
Atilla Yıldız                              Zülfiye                                                İzan Yayıncılık
Burhan Tat                                Gölgedeydi Güneş                                İzan Yayıncılık
Güngör Ağrıdağ Mungan           Manolya Ağacı ve Taş Bahçeler            İzan Yayıncılık
Hatice Altunay                          Bir Ölümden Bir Ömüre                       İzan Yayıncılık
Nedime Köşgeroğlu                  Aşk Bize Gelmedi Hiç                          İzan Yayıncılık
Süleyman Kalman                     Kabuk Bağlamış Yaralar                       İzan Yayıncılık
Ülkü Yalım Günay                    Uzaktaki                                              İzan Yayıncılık
Ayşe Kulin                               Doğdum. Kızdım                                 Everest Yayınları
Murat Çelik                              Kışın Herkes Dürüsttür                         Everest Yayınları
Murat Uğurlu                            Aydınlıkta Saklanıyorum                      Everest Yayınları
Şenay Eroğlu Aksoy                  Sardunyaların Kışı                               Everest Yayınları
Yiğit Bener                               Öteki Kuruntular                                  Everest Yayınları
Aylin Balboa                            Bu Hikâye Senden Uzun Osman           İletişim Yayınları
Deniz Poyraz                            Dünya Unutana Kalır                           İletişim Yayınları
 Halil Yörükoğlu                       Keşke Yüzüme Baksanız                      İletişim Yayınları
Nurhan Suerdem                       Duyuyor musun?                                  İletişim Yayınları
Semih Öztürk                            Telaş Bandosu                                      İletişim Yayınları
Leyla Turan                              Aleksey                                               Şule Yayınları
Merve Büyükçapar                    Ateşkes Günleri                                    Şule Yayınları
Nevzat Sazak                            Eşkina’nın Gözleri                               Şule Yayınları
Özlem Metin                             Hasar Raporu                                       Şule Yayınları
Selman Nuriler                          Lorem İpsum                                       Şule Yayınları
Abbas Turan                             Bir Üşüdüm ki Seni Düşünürken           Kitap Müptelası Y.
Özlem Şaylan                            Serâir                                                   Kitap Müptelası Y.
Yakup Tunç                              Gönül Hırsızları                                   Kitap Müptelası Y.
Yakup Tunç                              Adın Bahar Olsun Senin                       Kitap Müptelası Y.
Ahmet Günbaş                          Güvercin Düşü                                     Klaros Yayınları
Fulya Bayraktar                        Yan Yana                                            Klaros Yayınları
Gülçin Yağmur Akbulut             Ölüme Dipnot                                      Klaros Yayınları
Orhan Yıldırım                         Dedemin Evi                                        Klaros Yayınları
Erinç Büyükaşık                        Sınırlar Kapalı                                     Liman Yayınevi
Erinç Büyükaşık                        Dehlizler ve Rüyalar                            Liman Yayınevi
Onur Bilge                                Oyun-1001 Gece Öyküleri 5                 Liman Yayınevi
Onur Bilge                                Ödül-1001 Gece Öyküleri 6                  Liman Yayınevi
Hayati Ateş                               Bilirkişi                                               Mythos Kitap
İnci Yılmaz Şimşek                   Bir Kedi ve Bir Adam                          Mythos Kitap
Murad Ertaylan                         Gardolaptaki Şemşiye                          Mythos Kitap
Nuri Demir                               Müfettiş Öyküleri                                 Mythos Kitap
Doğan Yarıcı                            Miyop                                                 Yapı Kredi Yay.
Mehmet Can Şaşmaz                 Korkma, Güzel Rüyalar da Var             Yapı Kredi Yay.
Ömür İklim Demir                    Mutedil Dalgalı                                    Yapı Kredi yay.
Tuncer Erdem                           Ben, Bozkır Yeli                                  Yapı Kredi Yay.
Dadal Ugan                              Güncelliğin Sarsıcı Değişmezliği          Ange Yayınları
Kemal Tolga                             Aynanın Arkası                                    Ange Yayınları
Selahattin Gider                         Ateşle Doğanlar                                   Ange Yayınları
Sadi Bülbül                               Ben Olmadığım Zaman                        Armoni Yayıncılık
Rıza Özdemir                            İsyankâr Küçük Öyküler                       Armoni Yayıncılık
Yakup Yaşar                             Olmadı Hiç                                          Armoni Yayıncılık
Murat Çalışkan                         Keşf-i Hâl                                            Çınaraltı Yayıncılık
Necdet Ekici                             Güneşi Uyandırmak                             Çınaraltı Yayıncılık
Osman Çeviksoy                       Vazgeçme Gönül                                  Çınaraltı Yayıncılık
Bayram Sarı                              Bukowski’nin Oğlu                              Edebiyatist Yay.
Polat Onat                                 Sıfırıncı Hasta                                      Edebiyatist Yay.
Sibel Güneşdoğdu                     Gitmek                                                Edebiyatist Yay.
Ali Günay                                 Zamanın Aynasından                            Kanguru Yayınları
Filiz Gülmez                             Kıyıdaki Öyküler                                 Kanguru Yayınları
Ümit Evran                               Ruşen Ağa’nın Heykeli                        Kanguru Yayınları
Ali Necip Erdoğan                    Korkuluğun Düşü                                 Loras Yayınları
Emine Acar                              Yağmurdan                                          Loras Yayınları
Mehmet Kahraman                    Kendimiz Hakkında Bazı Yalanlar        Loras Yayınları
Ayşe Filiz Yavuz                      Arıza Aşklar                                        Ötüken Yayınları
Ayşe İlker                                 Def ve Mendil                                      Ötüken Yayınları
Numan Altuğ Öksüz                  Herkes Mağlup                                    Ötüken Yayınları
Gülden Mahmud                       Çorağın Çocukları                                Baygenç Yayıncılık
Mehmet Kuvvet                        Trabzon’dan Öyküsel Portreler             Baygenç Yayıncılık
Ramazan Çetin                          Sevgiye Bir Adım Daha                        Bengisu Yayınları
Şükrü Bilgiç                             Çaylak Sosyolog 2                               Bengisu Yayınları
Kalgayhan Dönmez                   Toplanın Gidin                                    Büyülüdağ Yayınları
Kalgayhan Dönmez                   Sıkıntılı Şehir                                       Büyülüdağ Yayınları
Nesrin Özkan Aştı                     Bugünden Yarına Hikâyeler                  Cinius Yayınları
Nilda Uluğ                                Gülperi                                                Cinius Yayınları
Asiye Müjgân Güvenli              Elinden Kaza Çıkan Kadınlar                Dipnot Yayınları
Deniz Faruk Zeren         Tam Ağlayacaktım Arkadaşlar Dokundu           Dipnot Yayınları
Hasan Ali Karakaya                  Silinmez Bu Yazı                                 Dorlion Yayınevi
Uğur Şen                                  Şehir Efsanesi                                      Dorlion Yayınevi
Ahu Çetin                                 Dalgaların Kıyısında 2                          Gülnar Yayınları
Şahbettin Ali                 Kaçırdığımız Trenler Şaşırdığımız Yollar          Gülnar Yayınları
Kerime Ural Cengiz                  Anarkali                                              Hayal Yayınları
Meral Kurulay                          Ne Kaldı Geriye?                                 Hayal Yayınları
Ayşım Okudan                          Öykü Var Okursan                               Kafe Kültür Yay.
Ercan Kızılay                            Sıralı Zaman Öyküleri                          Kafe Kültür Yay.
Aykut Ertuğrul              Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler       Ketebe Yayınları
Naime Erkovan                        Ve Şehre Bir Flanör Gelir                     Ketebe Yayınları
Ela Kiçik                                 Zenan Kayboldu                                  Nota Bene Yay.
Vicdan Efe                               Komşu Duvarı                                     Nota Bene Yay.
Keje Elif Orhan                        Seher’in Saçları                                   Ozan Yayıncılık
Orhan Veli Batu                       Kirazlar Çiçek Açar Açmaz Gel            Ozan Yayıncılık
Ali Işık                                    Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü         Pruva Yayınları
Tuncay Günaydın                     Perdesi Yırtık Dünya                            Pruva Yayınları
Ahmet Şimşek                         Midas                                                  Vacilando Kitap
Recep Kayalı                           Bilinen Tüm Zamanlar                         Vacilando Kitap
Necdet Özkaya             Koru Kendini, Bir Daha Hiçbir Ana Doğuramaz Seni   Yeni İnsan Yay.
Özer Akdemir                          Yılanın Ağzındaki Kuş Gibi                  Yeni İnsan Yay.
Hatice Eğilmez Kaya                Sevgili Kız Kulesi                                Akdoğan Yayınları
Durali Yılmaz                          Köprüler Kurmak Sonsuza                    Akıl Fikir Yay.
Şebnem Balevi                         Gökkuşağı Ormanı                               Alakarga Yayınları
Çiğdem Aldatmaz                    Sessiz Bahçelerde Ben Varım               Amorf Kitap
Hüzeyme Yeşim Koçak            Şeyda’nın Örgü Keyfi                          Ares Kitap
Defne Yalçın Hamdioğlu          İki Kadın                                             Artshop Yayınları
Azad Karadereli                       Sessiz Nehrin Kıyısında                        Asmaaltı Yayınevi
Can Özoğuz                             Madame Conche’nin Pansiyonu            Atayurt Yayınevi
Bayram Özdemir                      Aşkın İmtihanı                                     Ateş Yayınları
Yağmur Ertekin                       Kaza Geliyorum Der                            Ayrıkotu Yayınları
Ramazan Yılmaz                      Berceste                                              Ayyıldız Kitap 
Hasan Yiğit                              İksir                                                    Az Kitap
Mustafa Okumuş                      Anadolu’dan İzler                                 Berikan Yayınları
Osman Koca                            Bir Ağustos Masalı                              Beyan Yayınları
Abdullah Harmancı                  ‘L’ Çizen Adam                                   Beyaz Bulut Yay.
Kerem Özakman                      Ayışığından Kayan (mö)                       Bilgi Yayınevi
Cemil Kavukçu                        Boş Zamanlar                                      Can Yayınları  
Hüseyin Can                            Modern Köleler                                   Ceylan Yayınları
Hürriyet Yaşar                         Satış Çağı                                            Cumhuriyet Kitap
Selda Çokbilen                         Şehbâl                                                 Edisyon Kitap  
Misbah Eratilla                        Böyle Buyurdu Babam                         Efsus Kitap
Osman Akyol                           Sil Baştan                                            Elpis Yayınları
Mehmet Ramazan Yurtsever     Bez Bebek                                           Gece Kitaplığı
Zekiye Yaldız                          Utangaç Mor                                        Gufo Yayınları
Hasibe Çerko                           Günbatımına Övgüler                           Hece Yayınları
Volkan Koçak                          Tablonun İçinde Yaşamak                    İmgenin Çocukları Y.
Necati Tosuner                         Salgında Öyküler                                 İş Bankası Kültür Y.
Erhan Merdanoğulları               Popcorn Amca                                     Kavim Yayıncılık
Mine G. Kırıkkanat                  Aşk Olsun                                           Kırmızı Kedi Yay.
İsrafil Baran                             Korku Öyküleri                                    Kırmızı Leylek Yay.
Mustafa Soyuer                        Beni Öldürmeli Dövmeli Değil              Kutu Yayınları
Şahbettin Ali                            Evet Sevdim                                        Kuyu Kitap
İlknur Ergin                              Tanrıyla İlk Defa Aynı Fikirdeyiz         Kuzey Işığı Yay.
Devrim Yakut                          Söz Uçar Hasar Kalır                            Küsurat Yayınları
Fatma Zehra Fidan                   Yaz Ayazı                                           La Kitap
Mete Karagöl                           Sarı Vosvos                                         Mahal Edebiyat Y.
Gökhan Tok                             Cehennemde Bir Ev                             Meda Kitap
Ayşegül Devecioğlu                 Anatomi Dersi                                     Metis Yayınları
Murat K. Bayar                        Mersin Cinayeti                                    MKB H. K. Yay.
H. Adil Dönmez                       Sincap Yemi                                        Memento Mori Y.
Işın Özdemir                            Kaldırım Taşı                                       Mona Yayınları
Ayşegül Genç                          Dünya Atı                                            Muhit Kitap
Ahmet Kılıç                 Prof. “Bir Kitap Bağımlısının Hikâyesi”             Muhkem Kitap
Pelin Erdoğan                          Aşkın Yolu Bir                                    Müptela Yayınları
Ayla Türksoy                           Yıldız Salıncağı                                   Nika Yayınevi
Kadire Bozkurt                        Buzkandilleri                                       Notos Kitap
Adil İzci                                  Yoklar Kitabı                                       Oğlak Yayınları
Neslihan Önderoğlu                  Küçük Bir Mesele                                On8 Kitap
Turan Gökmenoğlu                  Ayancık Eğmeleri                                Panu Kitap
Atiye Güner Tümüklü               Kral Kızı                                             Platanus Publishing
Melisa Parlak                           Avunma Mekanizması                          Plüton Yayınları
Soydan Kızgın                         İçimde Bir Orman Vardı                       Poesis Yayınları
Benen Çetindağ                        Kesişmeler                                          Potkal Kitap
Sadık Yalsızuçanlar                  İki Semazen Bir Palyaço                       Profil Kitap
Hıdır Murat Doğan       Gergedanları Kimsenin Umursadığı Yok           Red Kitap
Çerkez Bozdağ                         Yangınlarda Üşümek                            Rüya Eren Yay.
Behlül Ablak                            Kapadokya Güneşi                               Scala Yayıncılık
Şener Aksu                              Su Usta                                               Telve Kitap
Ayşegül Yazmacı                     Semtin Çocukları                                 The Kitap
Emre Ergel                              Serendipiti                                           Theseus Yayınevi
Mansur Şöhret                         Babamın Elleri                                     Tunç Yayıncılık
Tacetttin Şimşek                      Karakoncolos                                       Uçan At Yay.  
Mehmet Salim                         Gardiyanın Aşk Mektupları                  Vivo Yayınevi
Yasemin Seven Erangin            Delikli Tencereler de İsyan Eder           Vizyoner Yayıncılık
Ebru Zeynep Dişiaçık               Babamın Ayakkabıları                          Yazı Dükkânı Yay.
Çağatay Güler                          Kitapm’aldın?                                      Yazıt Yayınları
Hakan Kulaçoğlu                     Altı Saat İstiklâl                                   Yitik Ülke Yay.


Kaynak: https://sanatkritik.com/yazilar/2022-yilinda-oyku-oykunun-uzun-yolculugu/

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.