Soykırıma Karşı Gazzenin Çığlığı Kısa Film Yarışması

slider.png

GENEL ŞARTLAR
a) Yarışma, seçici kurul üyeleri dışında herkese açıktır.
b) Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç ayrı kategori düzenlenen yarışmalara yönetmen tarafından başvuru yapılmalıdır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
c) Yarışmaya katılacak yapımların süresi en fazla 20 dakika olmalıdır.
d) Yarışmaya katılmak için son başvuru 13/09/2024 tarihinde saat 17:00’ye kadardır.
e) Ödül töreni Meram Belediyesi Tantavi Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
f) Katılımcılar yarışmaya her kategori için bir filmle katılabilirler. Şahsen, kargo veya online olarak iletilmesi gerekmektedir.

Filmler MPEG, MP4 formatlarından birinde, en az 1920x1080p çözünürlükte olmalıdır.

g) Yarışmaya katılacak filmlerde dereceye girilmesi halinde İngilizce, İspanyolca veya Arapça dillerinden birinin alt yazılı olarak gönderilmesi zorunlu olacaktır.

h) Katılımcılar şartname ekinde bulunan formun çıktısını alarak formu ıslak imzalı şekilde başvurularına eklemelidirler. Başvurular posta veya elektronik ortamdan yapılacaktır.
 Başvuru dosyaları kapalı zarf içerisinde Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne kargo ile gönderilerek, şahsen/internet üzerinden teslim edilebilir.

 

  • Şahsen/Kargoyla Başvuru Adresi: Hamzaoğlu mah. Kerimler Cd. No58, 42020 Karatay/Konya 0332 350 45 25 - 05532492130
  • İnternet Üzerinden Başvuru:
    • Filmlerin; Google Drive, YouTube, Vimeo, WeTransfer vb. üzerinden şifreli (isteğe bağlı) bağlantı oluşturularak,
  • Başvuru Evrakının; ıslak imzalı biçimde taranmış ya da fotoğrafı çekilmiş halde tybkonya42@gmail.com adresimize filmin bağlantı ve şifresiyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru formu için tıklayınız.

 

ı) Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya başvuran eserler, jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
• Senaryoda özgünlük
• Görsellik
• Kurgu
• Teknik (Işık, ses vb.)
i) Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
j) Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne aittir. Eserler Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
k) Eserlerin, 1 Ocak 2022 tarihinden sonra çekilmiş olması gerekmektedir. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmiş olması veya derece almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
l) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
m) Eserler için katılımcının verdiği izin / muvafakat karşılığında telif hakkı bedeli ödenmeyecektir.
n) Yarışma sonuçları www.tybkonya.org.tr internet adresinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç hakkında bilgilendirileceklerdir.