Konya Sempozyomu

Konya Sempozyomu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Uluslararası Konya Sempozyumu" 13-15 Kasım tarihleri arasında Dedeman Otel'de...

A+A-

Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen "Uluslararası Konya Sempozyumu" 13-15 Kasım tarihleri arasında Dedeman Otel'de gerçekleşecektir.

TYB üyesi akademisyen ve yazarların da sunumda bulunacağı programda TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 14 Kasım saat 9'da gerçekleşecek oturumda Şehir ve Medeniyet başlıklı bir sunumda bulunacaktır.

Aşağıda programını verdiğimiz 15 Kasım Cumartesi günü de devam edecek sempozyum vesilesiyle TYB Konya Şubesi'nin aynı tarihte düzenleyeceğini duyurduğu Prof. Dr. Güngör Karauğuz'un 'Adem'in Çocukları' başlıklı sunumu ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sempozyuma katılımınızı diler, şehrimize hayırlı olmasını ümit ederiz.

TYB Konya Şubesi

I. ULUSLARARASI KONYA SEMPOZYUMU
"Şehir Medeniyet Üniversite"


1. GÜN/Day 1
13 Kasım 2014/13 November 2014


08.00 - 09.00: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
KAYIT/Registration

09.00 - 10.30: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
SEMPOZYUM AÇILIŞI/Symposium Openning
Protokol Konuşmaları/Keynote Spreakers
• Prof. Dr. Ali BORAN-Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı/Symposium Organizing Committee Chair
• Prof. Dr. Ömer TARLAK-KTO Karatay Üniversitesi Rektörü/Rector KTO Karatay University
• Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL-Selçuk Üniversitesi Rektörü/Rector Selcuk University
• Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER-Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü/Rector Necmettin Erbakan University
• Prof. Dr. Derya ÖRS-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı/President of Atatürk Culture, Language and History High Institution
• Tahir AKYÜREK-Konya Büyükşehir Belediye Başkanı/Mayor Konya Metropolitan Municipality
• Muammer EROL-Konya Valisi/Governor of Konya
• Prof. Dr. Yasin AKTAY-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı/Ak Parti Vice Chair
• Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı/Prime Minister of Republic of Turkey (If participation is present)

10.30 - 12.00: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
AÇILIŞ PANELİ/Openning Panel
Oturum Başkanı/ Session Chair: Prof. Dr. Birol AKGÜN
• Prof. Dr. Haluk DURSUN - Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşarı/Consultant of Minister of Culture and Tourism
• Prof. Dr. Şaban ÇALIŞ - YÖK Başkan Vekili/YÖK Vice President
• Prof. Dr. Mehmet BULUT - Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Rector Sabahattin Zaim University
• Prof. Dr. Abdüsselâm ULUÇAM- Batman Üniversitesi Rektörü/Rector Batman University
• Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU - KOP (Konya Ovası Projesi) Başkanı/Konya Plane Project Chair
• Doç. Dr. Metin AKSOY - S.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı/Selçuk University Department of International Relations Chair

12.00 - 12.15: (Balo A Salonu Fuayesi/ Ball A Saloon Foyer)
Geleneksel Konya Kıyafetleri ve El Sanatları Sergi Açılışı/
Openning of Exhibition of Traditional Konya Outfit and Hand Arts

12.15 - 13.30:
ÖĞLE ARASI/Lunch Break

13.30 - 15.15: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Murat ÇEMREK
• Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
Kent İnsan Medeniyet Tarih
• Doç. Dr. Ertan ÖZENSEL
Türkiye'de Farklılıkların Birlikte Yaşama Arayışı: Bir Model Olarak Halat Kültür
• Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN
Medeniyet ve İnsanlık Değerleri
• Yrd. Doç. Dr. Lütfi SUNAR
Uygarlığı Yeniden Düşünmek: Ötekinin Gözünde Medeniyet

13.30 - 15.15: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Susran EROĞLU
• Prof. Dr. Cristina SALGADO
Education: Art or Science
• Dr. Margarida A SEGARD
Learning partnerships for economic growth
• Julia CARDOSO
Carlos Pedro FERREIRA
Smart Communities, Smart People, Happy New Life
• Andreas KOTH
The Third (Non-Profit) Sector İn Germany And İts Role Within The Social System

15.15 - 15.30:
KAHVE ARASI/Coffee Break

15.30 - 17.00: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
II. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
• Prof. Dr. Hayri ERTEN
Mahkeme Verilerine Göre 1700-1900'lü Yıllarda Konya'nın Sosyo-Kültürel Dokusu
• Doç. Dr. İdris DEMİR
Anadolu Kültürünün Oluşumunda Ahiliğin Etkisi
• Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT
Medeniyet Tarihimizde Sevginin ve Nefretin Dili Olarak Kitabeler
• Yrd. Doç. Dr. Zerrin SAVAŞAN
Çevre ve Şehir

19.30 - 22.00: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
Konya Türküleri Konseri (Konya Baranası)/
Konya Songs Concert (Konya Baranası)


2.GÜN/Day 2
14 Kasım 2014/14 November 2014

09.00 - 10.15: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA
• Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Şehir ve Üniversite
• Doç. Dr. Davut ATEŞ
Şehir ve Küreselleşme
• Latif SELVİ
Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Yunus ÇOLAK
Türkiye'de Kentsel Dönüşüm ve Adil Şehir Tartışmaları

09.00-10.15: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU
• Prof. Dr. S. Mehmet ŞEN
Şehir ve Üniversite Kültür Anlayışı
• Prof. Dr. Köksal ALVER
Kent İmgeleri Bağlamında Konya
• D. Mehmet DOĞAN
Şehir ve Medeniyet
• Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI
Medeniyet Okulu Projesi

10.15 - 10.30:
KAHVE ARASI/Coffee Break

10.30 - 11.45: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
II. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Mustafa AVCI
• Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI
Konya'nın İslamlaşması ve Şehirleşmesine Dair
• Prof. Dr. Bilal SAMBUR
21.Yüzyıl Yeni Bir Medeniyet Teolojisi
• Doç. Dr. Mahmut H. AKIN
Siyasetin Mekânı Kent
• Yrd. Doç. Dr. Arif Behiç ÖZCAN
Medeniyet Tanımı ve Medeniyet Tartışmaları

10.30-11.45: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
II. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Adem ÖĞÜT
• Prof. Dr. Jonuz ABDULLAI
Urban politics during the transition in Macedonia
• Yrd. Doç. Dr. Vanessa TINKER
USA, England and Turkey Education sytem"
• Ali PAJAZITI
Civilization and Urban

11.45 - 14.00:
ÖĞLE ARASI/Lunch Break

14.00 - 15.45: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
III. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Fehmi KARESİOĞLU
• Prof. Dr. Fatih ANDI
İslamcı Aydınlarda Şehir Algısı
• Prof. Dr. Mustafa AVCI
Medeniyet ve İslam Hukuku İlişkisi
• Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir DEVELİ
Üniversite ve Şehir Ekonomisi
• Yrd. Doç. Dr. Murat TÜMAY
Üniversite Medeniyet İlişkisi
• Nurullah AKTAŞ
Belde-i Muhayyere ve Temeddün-Erdemlerin Sürekliliğini Önceleyen Çalışmalar

14.00-15.45: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
III. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM
• Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU
Osmanlı Dönemi Külliyelerinin Konya Şehrinin Gelişmesindeki Yeri
• Doç. Dr. Nurgül KILINÇ
Medeniyet, Kıyafet ve Konya Giyim Kültürü
• Doç. Dr. Emine NAS
Konya Kültüründe El Sanatlarının Yeri
• Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR
Selçuklu Dönemi Konya Şehir Dokusu
• Mevlüt ÇAM
Vakıfların Şehrin Gelişmesindeki Yeri, Konya Örneği

15.45 - 16.00:
KAHVE ARASI/Coffee Break

16.00 - 17.30: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
IV. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Mustafa FAYDA
• Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
İslam Medeniyeti'nin Şehir Geleneği İçinde Selçuklu Başkenti Olarak Konya
• Fatoş DURAK
Gençlik ve Üniversite
• Yrd. Doç. Dr. Zafer ÇELİK
Eğitim ve Üniversite
• Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması

16.00 - 18.00: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
IV. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Bülent ARI
• Prof. Dr. Azmi BİLGİN
Fuzuli'nin Şehirleri
• Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali DOĞAN
Osmanlı Döneminde Konya'da Misyonerlik
• Yrd. Doç. Dr. Abdullah HARMANCI
Modern Türk Şiirinde Konya
• Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU
Konya'daki Suriyeliler
• Rumeysa Firdevs BULUT
Oyun ve Ritüel: Robert N. Bellah'da Din ve Medeniyet Kurgusu
• Samet ÜNLÜ
Stüdyo Yaşamlar

3.Gün/Day 3
15 Kasım 2014/15 November 2014

09.00 - 10.45: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Ramazan ALTUNTAŞ
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
İslam Medeniyetlerinde Şehirlerin Karakteristikleri
• Doç. Dr. Lütfi BERGEN
İslam Toplumunda Şehir ve Medeniyet
• Yrd. Doç. Dr. Fatih BAYRAM
Neyistana Dönüşün Öyküsünü Anlatan Tarih: Arnold J. Toynbee'nin Mesnevi
Diyarına Yolculuğu
• M. Hilmi ŞENALP- Sırrı ŞENALP
Bir Medeniyet Tasavvurumuz Var mıdır? Medeniyet Telakkimizdeki Yanlışlar.

09.00-10.45: (Balo Salonu B/Ball Saloon B)
I. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Ramazan GÖZEN
• Dr. Necati AYDIN Ph.D
Humane Civilization and Universal Human Values: Secular vs. Sacred Paradigm
• Agron RUSTEMI
Decrease of the Quality of Social Life in a Macedonian City
• Memet MEMETİ
Effects of Urbanization in Social Interactions, Case of Municipality of Tetovo, R.of Macedonia
• Tharwat M.EL-SAKRAN
Universities and Cities Fame

10.45 - 11.00:
KAHVE ARASI/Coffee Break:

11.00 - 12.45: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
II. OTURUM/Session
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Mehmet DİKKAYA
• Doç. Dr. Fatih ŞEKER
Medeniyeti İnşa Etmenin ve Sürdürmenin Bir Aracı Olarak Bedavet
• Yrd. Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ
Metafizik ve Şehir
• Dr. Coşkun YILMAZ
Osmanlı Medeniyet Anlatımında Minyatürler
• Hamdi TURŞUCU
Şehirlerin Gelişmesinde Kütüphanelerin Rolü
• Yrd. Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN
Türkiye'de Lisans Üstü Eğitimdeki Kapasite Genişlemesinin Analizi

14.00 - 16.00: (Balo Salonu A/Ball Saloon A)
KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME/Closing and Evaluation
• Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN
• Prof. Dr. Ali BORAN
• Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI
• Doç. Dr. Metin AKSOY
• Hasan YAŞAR

21.00:
SEMÂ ÂYİN-İ ŞERÎFİ MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ/
Sema Ceremony Mevlâna Kültür Merkezi

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.